Lesmateriaal van het EWT Noord-Holland

Bekijk ons lesmateriaal waarin onderzoekend en ontwerpend leren centraal staat.

Naar het lesmateriaal

Lessenserie communicatie – Museum van de 20e eeuw

Een mooie samenwerking tussen museum, school en OBD Noordwest.  Leerlingen van nu moeten steeds meer zelf ontdekken. Ze kunnen iets opzoeken op Internet, in boeken maar ook in het museum. En ze moeten ook meer weten over technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze lessenserie geeft u handreikingen om vorm en inhoud te geven aan onderzoekend en ontwerpend…

Het laatste nieuws

Innovatiesubsidie – derde tranche

Het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/ Flevoland (EWT) ondersteunt schoolbesturen en scholen op het gebied van scholing, uitwisseling en kennisdeling. Vanuit het actieplan ‘Kiezen voor Technologie’ heeft het EWT de afgelopen jaren verscheidene innovatieprojecten binnen schoolbesturen en scholen gesubsidieerd. Ook in het nieuwe actieplan ‘Kiezen voor Technologie 2017-2020’ is er voor schoolbesturen en scholen subsidie…

W&T in Bedrijf brengt primair onderwijs en bedrijfsleven samen

Met het nieuwe project W&T in Bedrijf komen basisscholen en technische bedrijven in de regio met elkaar in contact. Het doel is om meer effectieve bedrijfsbezoeken te organiseren en zo basisschoolleerlingen een breder beeld van techniek te geven. Leerkrachten uit West-Friesland kregen alvast een voorproefje op hoe zo’n bedrijfsbezoek eruit kan zien! Handvatten voor bedrijfsbezoek Twaalf…

Studiemiddagen door NeuroPsy Academie

Op vrijdag 10 en vrijdag 17 mei vinden er een tweetal interessante studiemiddagen plaats, georganiseerd door de NeuroPsy Academie, speciaal voor professionals in het onderwijs en/of opvoeding i.h.b. schoolleiders, bestuurders in po, vo en mbo; leraren en beleidsmedewerkers gericht op ‘onderwijsinnovatie’, en schoolpsychologen en pedagogen. De focus ligt op de pre-adolescent en adolescent, van 8…

Bekijk alle nieuwsberichten

Agenda

10mei

Studiemiddag 10 mei – Onderwijsinnovatie in de praktijk

Eenhoorn Meeting Center Amersfoort

De laatste jaren is veel kennis verworven over kind en adolescent en de ontwikkeling van hun leervaardigheden. De rijping van de hersenen is belangrijker dan indertijd gedacht omdat ze doorloopt tot in de volwassenheid: de adolescent is nog ‘werk in uitvoering’. En het blijkt dat ‘de omgeving’ – oftewel de leraar, de opvoeder, school, de…

17mei

Studiemiddag 17 mei – Leren en ontplooiing van leerlingen van 8 – 18 jaar

Eenhoorn Meeting Center Amersfoort

De executieve functies (EF) zijn essentieel voor ons dagelijks functioneren en onze aanpassing aan een veranderende omgeving. En ze zijn sterk bepalend voor leermotivatie en studieprestaties. Denk hierbij aan de nieuwsgierigheid, het zelfinzicht en de zelfregulatie, maar ook om het concentratievermogen en het beheersen van impulsiviteit. Inzichten in de EF zijn daarom bruikbaar voor de leraar, de…

20mei

Jaarconferentie Techniekpact 2019

Brainport Industry Campus, Eindhoven

Bent u benieuwd naar projecten die het verschil maken voor meer technisch talent door innovatief beroepsonderwijs, een aanpak voor leven lang ontwikkelen, de energietransitie of een beter imago van techniek?  Komt u dan naar de Techniekpact Jaarconferentie op maandag 20 mei bij de Brainport Industries Campus in Eindhoven! Ontdek via een TechTrack hoe onderwijs, ondernemers…

Alle agendapunten