27 maart 2019 – Pilot W&T in Bedrijf

Bezoek tijdens de pilot W&T in bedrijf een technisch bedrijf en ga naar huis met de opzet van een bedrijfsbezoek en lesidee voor uw klas of maak kennis met een enthousiaste leerkracht die een les maakt voor een bezoek aan uw bedrijf!

Waarom deze pilot? 

De pilot W&T in bedrijf wordt uitgevoerd om te onderzoeken of deze manier van werken het technische bedrijfsleven en het onderwijs dichter bij elkaar brengt. We willen weten of een korte praktische scholing van leerkrachten, gekoppeld aan een enthousiaste kring van bedrijven, helpt om de samenwerking op gang te brengen. Daarnaast zijn we benieuwd of en op welke manier de samenwerking een vervolg kan krijgen, zowel tussen bedrijven en scholen als binnen de scholen, en war daarvoor nodig is. Uw deelname aan de pilot zorgt er dus niet alleen voor dat je een mooie stap kunt maken in w&t-onderwijs, maar kan ook aanleiding zijn tot een groter vervolg! We hopen natuurlijk dat deze pilot een mooi voorbeeld kan zijn voor andere regio’s, bedrijven en scholen.

Workshop

De workshop wordt op 27 maart gegeven in het gebouw van het bedrijf Van der Laan in Zwaag. Tijdens de workshop zullen er onder andere pitches van betrokken bedrijven plaatsvinden, krijgt u praktische informatie over het zelf organiseren van een bedrijfsbezoek en zal er een eigen bedrijfsbezoek worden uitgewerkt. U wordt ontvangen met koffie en thee en tijdens het programma zal er een pauze worden ingelast voor een maaltijd.

Programma

Datum: 27 maart 2019
Tijd: vanaf 14.45 uur tot 19.00 uur
Adres: Van der Laan, Oostergouw 2, Zwaag
Kosten: er worden geen kosten in rekening gebracht aan het bedrijfsbezoek en de training.

Aanmelden

U kunt zich voor de workshop aanmelden bij Sabien Bouwmeester, Projectleider W&T in Bedrijf, via sabien@bouwmee.nu. Vermeldt u bij de aanmelding de naam van uw school, uw eigen naam en eventuele dieetwensen.