Woensdag de 16e mei 2012, des namiddags om 4.00 uur, zal de Hooggeleerde Vrouwe dr. M.E.J. Raijmakers, vanwege de Stichting NCWT/NEMO benoemd tot Bijzonder hoogleraar Cognitieve Ontwikkelingspsychologie, in het bijzonder het science leren in non-formele omgevingen, haar hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld:
Inzicht in het proces.