6 Basisscholen van SKO West-Friesland starten techniekonderwijs met 3d printers

Start techniekonderwijs, SKOWF (3)
Op 1 september jongstleden zijn veertien leerkrachten van zes basisscholen van Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland gestart met een opleiding tot Techniek Instructeur waarbij het bouwen van een 3d printer centraal staat. Samen met instructeurs van Makerz Coöperatie werken de docenten eveneens aan een leerlijn voor digitale technieken voor de onder- en bovenbouw. In januari starten de scholen dan met vernieuwend techniekonderwijs met behulp van 3d printers.

In de technieklessen krijgen de leerlingen in het nieuwe jaar les in het tekenen met de computer in 3d en maken zij kennis met elektronica en programmeren. De ontwerpen van de kinderen worden vervolgens met de 3d printer uitgeprint. Het doel is om een ontwerpende en onderzoekende houding bij kinderen te verkrijgen in combinatie met een techniek attitude. Met het opleiden van de leerkrachten wordt 3d printen een vast onderdeel van het curriculum van de school. De opleiding wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie.

SKO West-Friesland

De stichting is zich bewust van de snelle ontwikkelingen op het gebied van Wetenschap en Techniek en wil dat de leerkrachten kinderen een onderzoekende en ontwerpende houding kunnen bijbrengen in het kader van de 21ste Century skills. Het opleiden van deze 14 leerkrachten tot ‘techniek instructeur’ en de lessenseries die zij ontwikkelen moet zich in de toekomst als een olievlek gaan verspreiden binnen onze 23 scholen. De deelnemende basisscholen zijn: Basisschool Hieronymus in Wognum, Basisschool Sint Lidwina in Zwaagdijk-West, Basisschool Sint Wulfram in Hoogwoud, Basisschool De Ark in Hensbroek, Basisschool De Hoeksteen in Enkhuizen en Basisschool Jozef en Maria in Spierdijk.

Makerz Coöperatie

Makerz Coöperatie is een brede coalitie van ondernemers, (oud) leerkrachten en schoolleiders, die hun krachten bundelen in een coöperatie gericht op het nieuwe maken zoals 3D printen, 3d tekenen en programmeren. De multidisciplinaire samenwerking houdt zich enerzijds bezig met de ontwikkeling, assemblage en verkoop van 3D printers en anderzijds door, samen met het onderwijs, vernieuwend onderwijs te ontwikkelen en te integreren in een groot deel van de onderwijskolom (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo).

Start techniekonderwijs, SKOWF (2)

Foto: Kees Bakker