8 miljoen euro voor het sectorplan Primair Onderwijs

Er wordt in totaal bijna 8 miljoen euro uitgetrokken voor het sectorplan in het primair onderwijs. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid investeert de helft daarvan, de sector legt de andere helft bij. Dit is het tweede sectorplan, dat het primair onderwijs heeft ingediend. Het eerste plan zet in op regionale samenwerking voor het behoud en begeleiding van werk naar werk van met ontslag bedreigde leerkrachten en op voldoende instroom van jonge leerkrachten. In dit plan wordt ingezet op scholing en professionalisering van zittende docenten voor een goede kwaliteit van het onderwijs.

In het primair onderwijs werken ruim 170 duizend mensen. Het aantal leerlingen in het primair onderwijs neemt af, waardoor afgestudeerden van de Pedagogische academie voor het basisonderwijs (Pabo) steeds vaker werkloos zijn. De verwachting is, dat vanaf 2016 een lerarentekort dreigt, doordat veel leerkrachten met pensioen gaan. In het sectorplan is afgesproken dat leerkrachten extra scholing krijgen om bij te blijven en wordt de samenwerking gezocht met kinderencentra om werkloosheid te voorkomen als basisscholen worden gesloten vanwege te weinig leerlingen.

Een greep uit de afspraken

-1.500 leerkrachten en leidinggevenden worden omgeschoold om aan de slag te kunnen in de opvang en scholing van kinderen van 2-4 jaar in krimpgebieden;
-6.000 leerkrachten worden bijgeschoold voor het bijhouden van hun vakkennis.

Het kabinet heeft in totaal 600 miljoen euro uitgetrokken voor maatregelen van werkgevers en vakbonden die ervoor zorgen dat met ontslag bedreigde werknemers aan de slag kunnen blijven of elders een nieuwe baan vinden. De werkgevers en werknemers leggen hetzelfde bedrag bij. Inmiddels zijn meer dan honderd sectorplannen ingediend.

Bron: amstelveenweb.com