Aan de slag met Onderzoekend en Ontwerpend Leren

strongZelf aan de slag in een laboratorium
/strongAan de hand van het principe Onderzoekend en Onderwerpend Leren (OOL) gaan de deelnemers op 9 mei onder begeleiding van wetenschappers aan de slag tijdens een laboratoria-practica: een workshop waarin de behandelde onderwerpen uitgelegd en verkend worden door middel van een praktische opdracht. Bijvoorbeeld door een robot te bouwen en/of te programmeren, een analyse te maken van een verschijnsel of in een witte jas scheikundige of biologische proeven doen.

strongBegeleiding in het ontwerpend en onderzoekend leren/strong
De periode voor 6 juni gebruiken de deelnemers om de opgedane ervaringen van 9 mei samen te vertalen naar lessen voor de basisschool. Op het web is hiervoor een helpdesk en forum beschikbaar. Wetenschappers, medewerkers en studenten van de UVA ondersteunen de deelnemers hierin en begeleiden ze ook in het ontwerpend en onderzoekend leren. Op 6 juni is er een inleidende lezing van een vooraanstaand wetenschapper en worden de uitgewerkte lessen met elkaar besproken.

strongInschrijving/strong
Inschrijving is alleen mogelijk voor leerkrachten die werkzaam zijn in het basisonderwijs Noord-Holland of Flevoland en voor de beide dagen. Het is zeer aan te raden om in minimaal tweetallen in te schrijven om zo samen te werken aan de ontwikkeling van de les(senserie).
Inschrijven kan via a href=”http://www.science.uva.nl/cms/wka/index.php” rel=”nofollow”span style=”text-decoration: underline;” rel=”nofollow”deze site/span rel=”nofollow”/a.

strongHet voorlopige programma voor 9 mei/strong
14.00 uur:           inloop en koffie
14.30 uur:            inleidende lezingen: voorbeelden van OOL in de klas; lessen uit de praktijk
15.45 uur:           inleiding op het werken in de labs en het ontwerpen van lessen
16.30 uur:           workshops: werken in de labs
17.30 uur:           toelichting op de vervolgopdracht
18.00 uur:           afsluiting

strongHet programma voor 6 juni: (onder voorbehoud)/strong
14.30 uur             Inloop en koffie
15.00 uur             Inleiding: lezing door vooraanstaand wetenschapper
15.45 uur             Pauze
16.00 uur             Interactieve presentaties van de ontwikkelde les(senseries)
17.00 uur             Afsluiting en borrel