Aftrap VU Vindplaatsen-project 2012-2013, 20 juni 2012

Zo’n honderd leerkrachten, schooldirecteuren, techniekcoördinatoren, intern begeleiders, stagiairs en andere betrokkenen bezochten de startbijeenkomst van het Vindplaatsen-project 2012-2013 op 20 juni bij de VU Amsterdam. Binnen dit zogenaamde landelijke TalentenKracht-programma staat de uitvoering van praktijkgericht onderzoek op basisscholen centraal.

Prof. Jelle Jolles gaf een lezing over nieuwsgierigheid en talentontwikkeling: het perspectief van ‘lerend brein’. Door het lerende kind centraal te stellen en rekening te houden met de ontwikkeling van de hersenen, de leeftijd, de sociaal, economische en etnische achtergronden – de omgeving – krijgt de leerkracht meer controle. De motivatie van zowel de leerling als de leerkracht neemt toe. De school dient hiervoor de voorwaarden te creëren. In zijn lezing ging Jolles onder andere in op het onderzoekende en creatieve kind, de ambitieuze leraar, de samenwerking tussen school en ouders en de docentprofessionalisering. De overkoepelende boodschap luidde dat er een meervoudige aanpak nodig is voor de bevordering van talentontwikkeling: de Take Home!

Na een korte pauze werden er vier mini workshops gegeven.

strongWorkshops:/strong

strong‘Onderzoek naar neuromythen in het onderwijs’ door Nikki Lee (Centrum Brein amp; Leren)
/strongInformatie over het brein is ‘hot’. Maar, legde Nikki Lee de groep voor, niet alles waar wat je leest in populaire vakliteratuur of kranten is ook waar. Er zijn neuromythen die hardnekkig blijken. Een neuromythe is een misvatting over de werking van de hersenen. Deze ontstaat wanneer bevindingen uit de wetenschap verkeerd worden geïnterpreteerd. Dat in de linker hersenhelft het verstand zit en in de rechter helft het gevoel, is bijvoorbeeld een neuromythe die je vaak hoort. Aan journalisten en wetenschappers de taak ervoor te zorgen dat ze elkaar goed begrijpen. En aan lezers de taak om altijd kritisch te zijn!

strong‘Leren visualiseren bij rekenen’ door Anton Boonen (Centrum Brein amp; Leren)
/strongEen luchtballon stijgt eerst 200 meter en vaart daarna 100 meter naar het oosten, en daalt 100 meter. Vervolgens vaart de ballon 50 meter meter naar het oosten en landt onmiddellijk op de grond. Hoe ver is de ballon van zijn oorspronkelijke beginpunt? Bij een dergelijke vraag ligt in het onderwijs de focus meestal op het oplossen van de som. In zijn onderzoek vraagt Anton Boonen zich af of die niet wat vaker zou moeten liggen bij het analyseren van de tekst. Weten de kinderen wat ze moeten doen? En kan het maken van een tekening hierbij helpen? Scholen die geïnteresseerd zijn om mee te doen aan het onderzoek, kunnen contact opnemen met Anton Boonen: a.j.h.boonen@vu.nl

strongOnderzoek op de iPabo door Edith Louman (iPabo)
/strongEdith Louman legt uit hoe het onderzoek doen voor bachelor – en masterstudenten van de iPabo in elkaar steekt. Ook bepreekt ze een leuke case van een student. Die ging over een onderzoek in groep 5 en 6 over de betrokkenheid van kinderen die meer kunnen dan het reguliere programma biedt. Boekentip: Donk van der, C. amp; Lanen van, B.(2012). emPraktijkonderzoek in de school/em. Uitgeverij Coutinho

strong‘Materialen die uitdagen’ door Karin Vander Heyden en Claire Stevenson (Centrum Brein amp; Leren)
/strongLeerkrachten gingen in de groep van Karin Vander Heyden en Claire Stevenson aan de slag met leermateriaal en werden zelf weer helemaal enthousiast en nieuwsgierig! “Moeten we nu alweer naar de volgende ronde? Even dit afmaken hoor!” Het onderzoek van het Centrum Brein amp; Leren waarbij deze materialen worden gebruikt, richt zich op de volgende vragen:

• Zijn alle kinderen even nieuwsgierig?
• Hangt nieuwsgierigheid samen met bepaalde kindkenmerken?
• Welke materialen of instructiemethoden maken kinderen nieuwsgierig?
• Leren nieuwsgierige kinderen beter?
• Hoe kun je als leerkracht de nieuwsgierigheid van een kind het beste stimuleren?

Voor meer informatie en scholen die nieuwsgierig zijn geworden en interesse hebben om mee te doen aan het onderzoek, zie bijgaand document. a href=”http://api.ning.com:80/files/gZsiHc3YN7sAskqy0HdCRps98MIQcfALhnEhEwptafkFTnWZfZmVvuO97-nx-GwKs9OHMlosDDZPNDwLvpi7xpwoQAc7eWCc/Nieuwsgierig_Geworden.pdf” target=”_self” rel=”nofollow”Nieuwsgierig_Geworden.pdf/a

Het programma werd plenair afgesloten met een zangoptreden en daarna een borrel. Een gezellige middag om met elkaar kennis te maken, ideeën uit te wisselen en inspiratie om samen aan de slag te gaan in september!

Kern van het Vindplaatsen-project dat dan van start gaat, is het lerende kind en diens nieuwsgierigheid, vaardigheden en motivaties om zich bezig te houden met onderwerpen op het gebied van wetenschap en techniek. Om hieraan handen en voeten te geven, zullen groepjes leerkrachten zelf onderzoek uit gaan voeren rond vragen en hypotheses uit de eigen lespraktijk. Hierbij komt ook de schoolorganisatie aan bod en de manier waarop deze ertoe kan worden gebracht om de voorwaarden voor onderwijs en voor docentprofessionalisering zo optimaal mogelijk in te richten.

De deelnemende Vindplaatsscholen zijn: St.Jan school (Amsterdam-West), de Willem Alexander school (Bergen), de Klipper (Hoorn) en de Pater Jan Smit school (Heerhugowaard). Andere scholen kunnen kennis en ervaringen ‘vinden’ bij deze scholen.

nbsp;