Jaarconferentie Techniekpact 2019

Bent u benieuwd naar projecten die het verschil maken voor meer technisch talent door innovatief beroepsonderwijs, een aanpak voor leven lang ontwikkelen, de energietransitie of een beter imago van techniek? 

Komt u dan naar de Techniekpact Jaarconferentie op maandag 20 mei bij de Brainport Industries Campus in Eindhoven! Ontdek via een TechTrack hoe onderwijs, ondernemers en overheden investeren in TechTalent!

In de TechTracks wordt u in een sneltreinvaart meegenomen. Langs een spoor van korte prikkelende pitches tot een inspirerende demo of succesverhaal. Waarbij alle facetten van Instroom, Opleiden en Behoud van TechTalent aan bod komen. En uiteraard met een kijkje achter de schermen bij de fabriek van de toekomst, de Brainport Industries Campus!

Programma

12.30 uur:  aanvang netwerklunch
13.30 uur:  plenaire opening 
14.30 uur:  de campus in voor TechTracks, Techtalks en Techlounge
16.30 uur:  plenaire afsluiting
17.00 uur:  netwerkborrel en Grab-and-Go dinner 
19.00 uur:  einde programma

Aanmelden kan via de registratiesite van Techniekpact 2019 of kijk voor meer informatie op www.techniekpact.nl/congres