Masterclass Wetenschap & Technologie op de pabo

Pabo-docenten zijn van harte uitgenodigd voor de Masterclass Wetenschap & Technologie op de pabo op 18 november 2015 in Utrecht. Tijdens deze masterclass wordt u op de hoogte gebracht van nieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van W&T en gaat u in werkgroepen aan de slag met W&T op de pabo.

Welke plek kan Wetenschap & Technologie krijgen op de pabo? Is W&T een nieuw vak of meer een vakoverstijgende benadering? Hoe verhoudt W&T en onderzoekend en ontwerpend leren zich tot specifieke vakdidactiek? We benaderen deze vragen vanuit vijf verschillende domeinen: taal, rekenen, zaakvakken, kunst en pedagogiek/onderwijskunde.

Laat u inspireren tijdens de openingslezing van Ed van den Berg (Hogeschool Utrecht en VU Amsterdam), deel uw kennis en ervaring en denk mee hoe W&T een logische plek kan krijgen op de pabo.

Meer informatie en aanmelden