Studiemiddag 10 mei – Onderwijsinnovatie in de praktijk

De laatste jaren is veel kennis verworven over kind en adolescent en de ontwikkeling van hun leervaardigheden. De rijping van de hersenen is belangrijker dan indertijd gedacht omdat ze doorloopt tot in de volwassenheid: de adolescent is nog ‘werk in uitvoering’. En het blijkt dat ‘de omgeving’ – oftewel de leraar, de opvoeder, school, de coach – essentieel is voor de  europsychologische ontwikkeling en rijping. Leermotivatie en studieprestaties kunnen daarom baat hebben bij inzichten uit de wetenschap van hersenen & gedrag – mits op juiste wijze ‘vertaald’ naar de onderwijspraktijk.

In deze studiemiddag gaat het om het scheppen van de voorwaarden voor kennisverwerving en ontplooiing van de leerling. Het gaat om leren en cognitieve ontwikkeling, maar ook om nieuwsgierigheid en de verwerving van sociaal-emotionele vaardigheden en persoonlijke groei.

Voor wie: Professionals in onderwijs en/of opvoeding, i.h.b. schoolleiders, bestuurders in po, vo en mbo; leraren en beleidsmedewerkers gericht op ‘onderwijsinnovatie’, en schoolpsychologen en pedagogen. De focus ligt deze middag op de pre-adolescent en adolescent, van 8 tot 18 jaar, in het regulier onderwijs.

Over de spreker: Professor Jelle Jolles is een ervaren spreker met 20 jaar praktijkervaring in onderwijsinnovatie als specialist op gebied van ‘leren’ en was vele jaren Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch Neuropsycholoog. Hij werkt aan een actieve dialoog tussen academia en de onderwijspraktijk met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen. Zie www.jellejolles.nl

Kernwoorden: handvatten voor onderwijsinnovatie in de schoolse context • leermotivatie en studieprestaties • leren, denken en persoonlijke groei • pre-adolescent en adolescent: de ontwikkeling van 8-18 jaar • brein en leren • kindfactoren die het leren kunnen bevorderen dan wel belemmeren • de executieve functies • sport en bewegen • kunst, cultuur en Bildung • trainen en inspireren • onderwijs- en neuromythen.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 10 mei 2019
Locatie: Eenhoorn Meeting Center Amersfoort, Barchman Wuytierslaan 2
Aanvang: 13.30 uur
Einde: 17.00 uur
Toegang: € 165,00 incl. het boek “Het Tienerbrein” en boekje met take home messages, aanbevelingen, tips & trucs.
Meer informatie: NeuroPsy Academie