Studiemiddag 17 mei – Leren en ontplooiing van leerlingen van 8 – 18 jaar

De executieve functies (EF) zijn essentieel voor ons dagelijks functioneren en onze aanpassing aan een veranderende omgeving. En ze zijn sterk bepalend voor leermotivatie en studieprestaties. Denk hierbij aan de nieuwsgierigheid, het zelfinzicht en de zelfregulatie, maar ook om het concentratievermogen en het beheersen van impulsiviteit. Inzichten in de EF zijn daarom bruikbaar voor de leraar, de pedagoog, de psycholoog, de coach en de opvoeder. Zij geven immers de steun, de sturing en inspiratie die nodig zijn voor de ontplooiing. In deze studiemiddag bespreekt prof. Jelle Jolles nieuwe kennis en inzichten over de ontwikkeling van executieve functies bij leerlingen in relatie tot de onderwijspraktijk, en de leervaardigheden, motivatie en gedrag van de leerling. Ook worden er praktische handvatten gegeven, waarmee deze inzichten in de praktijk van het onderwijs kunnen worden toegepast.

Voor wie: Professionals in onderwijs en/of opvoeding die dagelijks met jongeren werken, i.h.b. leerkrachten en intern begeleiders bovenbouw po, docenten vo en mbo, coaches, schoolpsychologen en pedagogen. De focus ligt deze middag op de preadolescent en adolescent, van 8 tot 18 jaar, in het regulier onderwijs.

Over de spreker: Professor Jelle Jolles is een ervaren spreker met 20 jaar praktijkervaring in onderwijsinnovatie als specialist op gebied van ‘leren’ en was vele jaren Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch Neuropsycholoog. Hij werkt aan een actieve dialoog tussen academia en de onderwijspraktijk met als doel het verbeteren van de
ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen. Zie www.jellejolles.nl.

Kernwoorden: leren • vaardigheden • nieuwsgierigheid • motivatie en prestatie • zelfinzicht en zelfregulatie • planning en controle • intenties, emoties, empathie • sociale regels en normen • training • ontwikkeling van 8-18 jaar • ontplooiing • steun, sturing en inspiratie • diversiteit • jongens en meisjes • taal en denken • welbevinden • onderpresteren • bewegen • kunst, cultuur, Bildung

Praktische informatie

Datum: vrijdag 17 mei 2019
Locatie: Eenhoorn Meeting Center Amersfoort, Barchman Wuytierslaan 2
Aanvang: 13.30 uur
Einde: 17.00 uur
Toegang: € 165,00 incl. het boek “Het Tienerbrein” en boekje met take home messages, aanbevelingen, tips & trucs.
Meer informatie en inschrijven: NeuroPsy Academie