Webinar: Hoe ontwikkel je visie en beleid voor W&T-onderwijs?

Datum en tijd: woensdag 26 mei 15.00-16.00 (inloop vanaf 14.45 uur)
Voor wie: schoolleiding, W&T-coördinatoren, bouwcoördinatoren, leden W&T-werkgroepen (werkzaam in het primair onderwijs)
Aanmelden: via deze link.

Onderwerpen: 

  • U wisselt uit waar u tegenaan loopt als schoolleiding of leerkracht bij het ontwikkelen van W&T-onderwijs.
  • U wordt geprikkeld na te denken over waarom u W&T-onderwijs wilt ontwikkelen en geven.
  • U weet welke elementen onderdeel (kunnen) zijn van een visie op W&T-onderwijs.
  • Ideeën, ervaringen en oplossingen worden besproken over hoe u kunt komen tot een gedeelde en gedragen visie.

Alle webinars en online workshops zijn kosteloos

Deelname aan de online workshops van Jet-Net & TechNet is kosteloos en laagdrempelig. Het blijft niet bij luisteren alleen: u kunt ook vragen stellen via de chat en overleggen in breakoutrooms. Tijdens de webinars wordt u als deelnemer gestimuleerd om na te denken over uw eigen praktijk. Na afloop ontvangt u bovendien documentatie, tools en praktische voorbeelden die in het webinar aan de orde kwamen. Zo is elk webinar een interactieve en leerzame ervaring waar u écht wat aan heeft.