Webinar: Hoe ontwikkel je visie en beleid voor W&T-onderwijs?

Datum en tijd: dinsdag 16 maart 2021, 16.00-16.45 uur (inloop vanaf 15.45 uur)
Voor wie: schoolleiding, W&T-coördinatoren, bouwcoördinatoren, leden W&T-werkgroepen (werkzaam in het primair onderwijs)
Aanmelden: via https://jet-net.nl/primair-onderwijs/lesgeven-in-wt/webinars-wt-onderwijs-overzicht/

Onderwerpen: 

  • Waarom is W&T-onderwijs belangrijk voor mijn school en de leerlingen?
  • U wordt geprikkeld na te denken over je visie op W&T-onderwijs en hoe deze past bij de visie van de school.
  • Een collega-schoolleider vertelt aan de hand van een eigen praktijkvoorbeeld over hoe visie helpt bij het ontwikkelen van W&T-onderwijs.
  • Welke acties kunt u zelf ondernemen om te komen tot een gedeelde en gedragen visie?

Alle webinars zijn kosteloos

Deelname aan de webinars van Jet-Net & TecNet is kosteloos en laagdrempelig. Het blijft niet bij luisteren alleen: uw kunt ook vragen stellen via de chat en overleggen in breakoutrooms. Tijdens de webinars wordt u als deelnemer gestimuleerd om na te denken over uw eigen praktijk. Na afloop ontvangt u bovendien documentatie, tools en praktische voorbeelden die in het webinar aan de orde kwamen. Zo is elk webinar een interactieve en leerzame ervaring waar uw écht wat aan heeft.