Werkevent ‘Werk maken van talent’

Om nu en in de toekomst te beschikken over voldoende en goed opgeleid talent binnen de Metropoolregio Amsterdam, is een gezamenlijke inzet vanuit werkgevers, onderwijs en overheid een voorwaarde. Het tegengaan van een mismatch op de arbeidsmarkt en de aanpak van (jeugd-)werkloosheid is essentieel om in te kunnen spelen op de arbeidsmarkt van de toekomst. Het werkevent ‘Werk maken van talent’ op 28 september biedt een platform om afspraken te maken, ideeën te delen en bovenal inspiratie op te doen. Ook wordt de eerste regionale onderwijs- en arbeidsmarktmonitor gepresenteerd. Schrijf u nu alvast in!
Dit event wordt georganiseerd door de gemeenten in de metropoolregio Amsterdam & de Amsterdam Economic Board.