Akkoord kabinet en primair onderwijs: kwaliteitsimpuls voor nog beter onderwijs

Het basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen de komende jaren een enorme kwaliteitsimpuls. Scholen gaan de komende jaren meer digitale leermiddelen gebruiken in de les, talentvolle leerlingen worden sneller herkend en meer uitgedaagd en leraren worden hoger opgeleid. Het kabinet en de PO-Raad hebben afspraken gemaakt hoe de sector de komende jaren nieuwe stappen zet om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. Hiermee is in totaal jaarlijks tot € 444 miljoen gemoeid, waarvan tot € 286 miljoen door het huidige kabinet extra is toegevoegd. De afspraken in het sectorakkoord vloeien voort uit het Nationaal Onderwijsakkoord uit september 2013.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs): ‘We willen dat alle scholen zich ontwikkelen tot ambitieuze en lerende organisaties waarin teams van goed opgeleide leraren en schoolleiders het onderwijs steeds beter maken. Het kabinet en de sector streven naar uitdagend en eigentijds onderwijs dat nog beter aansluit bij de talenten van ieder kind, van hoogvlieger tot laatbloeier.’

emstrongIn het plan is ook specifiek aandacht voor techniekonderwijs:/strong/em
h3Techniekonderwijs/h3
Met het oog op het groeiende tekort aan bèta-technici casino online en het belang hiervan voor de Nederlandse samenleving en economie is extra aandacht nodig voor aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig techniekonderwijs. Een rijk aanbod in wetenschap en technologie op school stimuleert daarnaast een onderzoekende houding van leerlingen. Digitale leermiddelen bieden bij uitstek de mogelijkheid voor leerlingen om onderzoekend en ontdekkend te leren, waardoor zij ook leren hun creativiteit aan te wenden om problemen op te lossen. Over techniekonderwijs en het onderzoekend en ontdekkend leren van leerlingen zijn het afgelopen jaar door overheid, onderwijs en werkgevers in de technische sector afspraken gemaakt in het Techniekpact.

De PO-Raad en OCW komen de volgende doelstelling overeen:

Met het oog op de brede vorming van de leerling:
• bevorderen scholen het onderzoekend leren van leerlingen, onder andere door een aanbod op het gebied van ‘wetenschap en technologie’, zoals afgesproken is in het Techniekpact.

En maken daartoe de volgende afspraak:
• OCW geeft opdracht aan het Platform Bèta Techniek voor een actieplan om het behalen van de ambities uit het Techniekpact te bevorderen. De PO-Raad stimuleert dat schoolbesturen en scholen gebruikmaken van regionale ondersteuning.

a href=”http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/nieuws/2014/07/11/akkoord-kabinet-en-primair-onderwijs-jaarlijks-tot-444-miljoen-euro-beschikbaar-voor-nog-beter-onderwijs.html” target=”_blank” rel=”nofollow”Lees verder/a

Bron: a href=”http://techniekpact.nl” target=”_blank” rel=”nofollow”Techniekpact/a