André Kuipers ambassadeur Techniekpact

div

Op donderdag 28 februari is astronaut André Kuipers benoemd tot ambassadeur voor het Techniekpact. Dat hebben minister Bussemaker (OCW) en minister Kamp (EZ) vandaag bekend gemaakt tijdens een werkbezoek aan de Leidse instrumentenmakers School (LiS). Kuipers, Bussemaker en Kamp gingen daar in gesprek met docenten, studenten en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven over betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Met het Techniekpact wil het kabinet meer jongeren verleiden om een techniekopleiding te volgen.

/div
Met André Kuipers zet het kabinet een boegbeeld in dat zich al jaren inspant om jongeren enthousiast te maken voor techniek. “Het is moeilijk te accepteren dat in tijden van oplopende werkloosheid de groei van bedrijven belemmerd wordt omdat ze kampen met een tekort aan mensen met een technische opleiding”, aldus minister Kamp van Economische Zaken (EZ). “André Kuipers kan als geen ander het belang van techniek illustreren en hopelijk weet hij meer jongeren te enthousiasmeren voor een technische opleiding en bedrijven ertoe te bewegen hun deuren verder te openen voor jongeren die praktijkervaring willen opdoen en in de techniek aan de slag willen”.

strongInspireren/strong
Voor het Techniekpact maakt Kuipers een ronde door het land om iedereen van jong tot oud te inspireren en te interesseren voor de techniek. “Er zijn volop kansen in de techniek maar helaas bestaat er nog een verkeerd beeld over. Wat mij betreft mogen onderwijs en bedrijfsleven daarom meer inspelen op de belevingswereld van jongeren. Techniek is namelijk de toekomst”, aldus André Kuipers.

strongConcrete afspraken/strong
Steeds minder afgestudeerden met een bèta-diploma op zak kiezen voor een baan in de technieksector. Minister Bussemaker (OCW) wil dit voorkomen met een aantrekkelijker onderwijsaanbod op alle niveaus van beroeps- en techniekopleidingen. “Het is niet alleen een kwestie van studenten naar een technische opleiding lokken. Het is vooral ook zaak om ze daar te houden. Met inspirerende docenten, interessante lessen en voldoende contacturen. Want dat is waar studenten op aanslaan: ze willen uitgedaagd worden”, aldus Bussemaker. In het Techniekpact worden op regionaal niveau concrete afspraken gemaakt over het aanbod van techniekopleidingen.

De LiS is een mbo-vakschool voor precisietechnologie. De school werd onlangs aangewezen als Centrum voor innovatief vakmanschap, waar bedrijfsleven en onderwijs intensief samenwerken om jonge technische vakmensen op te leiden tot Research Instrumentmaker voor de machine- en apparatenbouw, research en development en voor medische instrumenten.

strongTechniekpakt/strong
Dit voorjaar sluit het kabinet samen met werkgevers, het onderwijs en de werknemersorganisaties het Techniekpact. Namens het kabinet zullen de minister en de staatssecretaris van Onderwijs en de ministers van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Techniekpact ondertekenen. Paul de Krom is aanjager van het Techniekpact.