Basisscholen Digitalis en Het Palet starten in Almere met techniekonderwijs met 3d printers

In januari 2015 starten basisscholen Digitalis en Het Palet van de Almeerse Scholen Groep met vernieuwend techniekonderwijs met behulp van 3d printers. Om techniekonderwijs te kunnen geven zijn acht leerkrachten in november begonnen met een opleiding tot Techniek Specialist. Samen met de FabLab Instructeurs werken de docenten eveneens aan een leerlijn voor digitale technieken voor de onder- en bovenbouw van de basisschool. De leerkrachten bouwen een eigen 3D printer en worden door FabLab op technische vaardigheden bijgeschoold.

Techniek Ateliers

In de zogenaamde “Techniek Ateliers” krijgen de leerlingen in het nieuwe jaar les in het tekenen met de computer in 3d en maken zij kennis met elektronica en programmeren. De ontwerpen van de kinderen worden vervolgens met de 3d printer uitgeprint. Het doel is om een ontwerpende en onderzoekende houding bij kinderen te verkrijgen in combinatie met een techniek attitude. Met het opleiden van de leerkrachten wordt 3d printen een vast onderdeel van het curriculum van de school.

Hogeschool Windesheim

Het leerproces van de leraren wordt gevolgd en geborgd door een onderzoek van de Hogeschool Windesheim. Het onderzoek richt zich op het zich eigen maken van een onbekende techniek, het ontwerpen van onderwijs (een leerlijn digitale techniek voor de eigen situatie), de uitvoering van dit onderwijs (toepassing van de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren), de verbindingen die gemaakt kunnen worden met andere vakken, en hoe het eigenaarschap van de leraren zich ontwikkeld en behouden blijft in relatie en samenwerking met externe deskundigen.

Expertisecentrum Wetenschap & Technologie

Het project wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Almere, het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie en een bijdrage (in uren) van Hogeschool Windesheim, Onderwijscentrum Lelystad, de Almeerse Scholen Groep en de Stichting FabLab Flevoland. Basischool Het Palet en Digitalis zijn beide 04NT (Onderwijs voor een Nieuwe Tijd) scholen van de Almeerse Scholen Groep. Bij O4NT ligt de nadruk op de ontwikkeling van het individuele kind en van het eigen talent en het functioneren in de wereld van morgen. Een FabLab (afkorting van het Engelse Fabrication Laboratory) is een werkplaats waar worden uitgenodigd om zelf dingen te maken met de daar beschikbare 3d printers, lasersnijders en frezen. Deze digitale werkplaatsen zijn kweekvijvers voor innovaties. In Almere, Lelystad en Dronten tref je FabLab’s aan.