Basisschool De Zwerm in Sint Maarten geselecteerd als voorbeeldschool Wetenschap & Techniek

Basisschool De Zwerm in Sint Maarten start het schooljaar 2016-2017 als voorbeeldschool Wetenschap en Techniek voor het nationale Techniekpact. In het Techniekpact hebben overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs afgesproken dat in 2020 alle basisscholen wetenschap en technologie hebben opgenomen in hun onderwijs. Om scholen te stimuleren zijn dertig voorbeeldscholen in Nederland geselecteerd, waarvan vier in Noord-Holland. Deze scholen stellen de aankomende periode hun deuren open om hun kennis en ervaringen te delen met andere scholen. De Zwerm is daar één van!

Sinds 2014 werkt basisschool De Zwerm aan de invoering van Wetenschap & Techniek in het onderwijs. Enerzijds zodat leerlingen al vroeg kennis kunnen maken met technische vraagstukken en technische vakken. Anderzijds omdat wetenschappelijk en technisch ‘denken’ bijdraagt aan de ontwikkeling van talenten en vaardigheden als creativiteit, vindingrijkheid, kritisch denken en ict-vaardigheden. De Zwerm streeft ernaar om wetenschappelijke & technische onderwerpen zoveel mogelijk te integreren in vakken als rekenen, taal en wereldoriënterende vakken. Daarnaast vinden er techniekmiddagen plaats en wordt een technieklokaal ingericht waarin leerlingen kennis maken met onderwerpen als elektriciteit en constructie en met laboratoriumwerk. In 2015 ontving de School de Techniektrofee, een prijs voor de beste techniekschool van Nederland. In het voorjaar van 2016 is de school gevraagd de rol als voorbeeldschool wetenschap en techniek op zich te nemen.

Voorbeeldschool

De rol als voorbeeldschool houdt in dat De Zwerm actief aan de slag gaat om kennis en kunde te delen met zoveel mogelijk andere scholen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het organiseren van een wetenschap en techniekmarkt, maar ook aan het online delen van kennis. Bovendien werkt de school aan een escaperoom vol Wetenschap & Techniek vraagstukken die kunnen worden afgestemd op alle niveaus. Het streven is deze escaperoom geschikt te maken om te delen met andere scholen.

Over het Techniekpact

Met het Techniekpact is er een nieuwe impuls gegeven aan de stimulering van wetenschap en technologie in het primair onderwijs. Belangrijke ambitie van het Techniekpact is dat alle basisscholen in 2020 Wetenschap en Technologie aanbieden in hun onderwijsprogramma. Het uitgangspunt van het Techniekpact is dat de ambities op regionaal (landsdeel) niveau worden uitgewerkt en uitgevoerd. In het kader van het Techniekpact is door het Platform Bèta Techniek een actieplan opgesteld: Kiezen voor Technologie. Het plan beschrijft hoe wetenschap en technologie de komende jaren gestimuleerd kunnen worden. Dit gebeurt via de reeds bestaande regionale W&T netwerken van schoolbesturen. De netwerken geven op een eigen manier vorm aan W&T onderwijs, naar de behoefte van de regio. Daarnaast zorgen de netwerken voor de verbinding met pabo’s, bedrijven, universiteiten, overheden en andere partijen. Gezamenlijk slaan zij de handen in een om w&t te verduurzamen, leerkrachten te professionaliseren en innovatieve ideeën en initiatieven te stimuleren.

Meer informatie

Voor meer informatie over de activiteiten van De Zwerm op het gebied van Wetenschap & Techniek kunt u contact opnemen met directeur Eveline van Mameren, 0224-561101, e.van.mameren@surplus.nl.