Boek Talenten Voeden

Vanaf januari 2020 is het digitale boek ‘Talenten Voeden’ van prof. dr. Juliette Walma van der Molen, een uitgave van KWTO, online beschikbaar. Het is een overkoepelend raamwerk en gids tegelijk voor iedereen werkzaam in het onderwijs, maar ook daarbuiten. ‘Talenten Voeden’ laat zien welke wetenschappelijk bewezen elementen kunnen bijdragen aan toekomstbestendig en dieper leren. Met zowel praktische handvatten voor starters in deze materie alsook talloze bronnen en verwijzingen voor wie meer ervaren is met toekomstbestendig en dieper leren en de verdieping zoekt. Juliette: “Deze uitgave laat zien wat het verschil is tussen onderwijzen en werkelijk leren. Plus wat er nou écht werkt als je met je onderwijs over wilt gaan naar werkelijk leren voor de lange termijn.”

Vragen?

  • Hoe kunnen we leerlingen actiever betrekken bij hun eigen leren?
  • Hoe kunnen we kinderen dieper en voor de langere termijn laten leren?
  • Hoe kunnen we ieders talenten of kwaliteiten herkennen en voeden?
  • Moeten we het onderwijs werkelijk anders gaan inrichten?
  • Welke rol spelen ‘wetenschap en technologie’, ‘onderzoeken en ontwerpen’, ‘ontdekken’ en ‘21e-eeuws leren’?
  • Welke ingrediënten leiden, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, echt tot toekomstbestendig leren?
  • Wat kun je als school en leerkracht zelf doen om je onderwijs stapsgewijs te verbreden en verdiepen?

Toelichting

De vragen hierboven vormen de basis voor dit boek. Analoog aan de Voedingswijzer, schetst Juliette Walma van der Molen de ingrediënten die nodig zijn om kinderen werkelijk te voeden met de kennis, vaardigheden, houdingen, zelfbeelden en motivaties die hen helpen langdurig en dieper te leren. Alle kinderen hebben kwaliteiten en zijn in staat om zich op hun eigen manier te ontwikkelen, om nieuwsgierige vragen te stellen, hun fantasie te gebruiken, problemen te herkennen en creatieve oplossingen te verzinnen. In een wereld die steeds meer flexibiliteit, creativiteit, innovatie, eigen denkkracht en een kritische omgang met informatie en technologie vereist, zullen we al vanaf het basisonderwijs méér moeten inzetten op het eigen denken en de eigen talenten van kinderen. Het boek geeft op een toegankelijke manier inzicht in de belangrijkste psychologische inzichten over dieper leren en laat zien welke stappen scholen kunnen zetten, zonder direct hun hele onderwijs overhoop te halen.

Voor wie bestemd

Het boek ‘Talenten Voeden’ is weliswaar geschreven voor leerkrachten PO, maar evenzeer interessant voor onderwijsgevenden VO, intern begeleiders, beleidsmedewerkers, directeuren, bestuurders, studenten en docenten Pabo en ook voor oudergeledingen/ geïnteresseerde ouders.

De auteur en vormgever

Juliette Walma van der Molen, auteur en vormgever van dit boek, is hoogleraar Talentontwikkeling, Wetenschap en Techniek aan de Universiteit Twente en zelfstandig adviseur. Zij doet onderzoek naar het stimuleren van onderzoekende en ontwerpende houdingen en vaardigheden bij kinderen, jongeren en docenten. Zij is lid van diverse raden en overlegorganen en zet zich in om resultaten uit wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de onderwijspraktijk en beleid.

Online lezen, downloaden en printen

Hieronder treft u diverse doorlinks om naar eigen behoefte gebruik van dit boek te maken. U kunt het boek online lezen via de eerste link, maar ook via de tweede link downloaden als PDF en eventueel printen. Wanneer u de gedownloade PDF-versie op uw computer gebruikt, dan kunt u ook gebruikmaken van de vele doorverwijzingen naar praktische en wetenschappelijke artikelen en aansprekende praktijkvoorbeelden die in het boek via hyperlinks zijn verwerkt. In de bijlage van het boek vindt u ook tien docentbladen die een korte, praktische handleiding vormen bij de onderdelen van het raamwerk Talenten Voeden. Deze kunt u ook apart downloaden en printen via de extra linkjes hieronder. Ook kunt u het uitgebreide interview met Juliette lezen n.a.v. de lancering van dit boek.

Het boek
Online leesversie boek Talenten Voeden (107 pagina’s)
Download- en printversie boek Talenten Voeden

Het boek bevat ook 10 docentenbladen. Deze kunt u ook apart online lezen, downloaden en printen
Online leesversie docentenbladen (11 pagina’s)
Download- en printversie Docentenbladen

Naar aanleiding van de lancering van dit boek, is Juliette Walma van der Molen uitgebreid geïnterviewd. Dit interview kunt u online lezen, downloaden en printen.
Online leesversie uitgebreide interview met Juliette Walma van der Molen (4 pagina’s)
Download- en printversie uitgebreide interview met Juliette Walma van der Molen