Brochure Onderzoekend denken en leren in de klas

Het Expertisecentrum Wetenschap amp; Techniek heeft in samenwerking met haar partners een nieuwe brochure ontwikkeld. De brochure Onderzoekend denken en leren in de klas. Opbrengsten uit vindplaatsscholen. Deze brochure laat u kennismaken met vindplaatsscholen in de regio Noord-Holland/Flevoland. Vindplaatsscholen blinken uit in wetenschap & techniek en werken actief aan de talentontwikkeling van hun leerlingen. Dit doen zij in nauwe samenwerking met universiteiten, pabo’s, OBD Noordwest en het science center NEMO. Deze samenwerking werpt haar vruchten af. De schoolportretten in deze brochure laten zien hoe de leerlingen van deze scholen worden geprikkeld en uitgedaagd en hoe de onderzoekende houding van leerlingen én leerkrachten wordt bevorderd.

De vindplaatsprojecten in deze brochure maken onderdeel uit het van nationale programma TalentenKracht (TK). TalentenKracht is een onderzoekprogramma naar de talenten van kinderen (3-14 jaar) op het gebied van wetenschap & techniek. Het is opgezet om professionals en ouders de inzichten en instrumenten te geven voor talentontwikkeling.  TalentenKracht wordt voor de periode 2011-2015 gefinancierd door het Platform Bèta Techniek. De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) werken samen in het TalentenKracht consortium: een samenwerkingsverband van zes Nederlandse universiteiten en één Belgische. Het doel van dit samenwerkingsverband is om met toegepast wetenschappelijk onderzoek meer inzicht te krijgen in factoren die bepalend zijn voor de talentontwikkeling van kinderen, in het bijzonder op het domein van wetenschap & techniek.

Met het Vindplaatsenproject, een initiatief van het Platform Bèta Techniek, krijgen in iedere regio een aantal scholen faciliteiten voor onderwijsinnovatie op het gebied van wetenschap & techniek De TK-centra – als centra van wetenschappelijke kennis en expertise – spelen een belangrijke rol in deze innovaties, samen met organisaties zoals science centra, expertisecentra wetenschap & techniek, hogescholen en schoolbegeleidingsdiensten. Elk centrum geeft op zijn eigen manier vorm aan dit proces van intensieve samenwerking en uitwisseling met scholen en partners.

Deze brochure laat zien wat er door de VU en UvA en partners is gedaan op zeven regionale vindplaatsscholen. De resultaten vormen de basis voor disseminatie- en implementatieactiviteiten van de TK-centra VU en UvA in de komende periode.