Claessen Kas

Peter Claessen, voorzitter van het EWT, nam in september afscheid als lid van het College van Bestuur van Stichting Flore. Eén van zijn verdiensten is dat hij binnen Flore Wetenschap amp; Techniek dichter bij het onderwijs heeft gebracht. Zijn laatste handeling als bestuurder was dan ook het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Flore en de Vrije Universiteit. Tijdens de afscheidsreceptie zag de Claessen Kas het levenslicht, een project waarin een geselecteerde groep leerkrachten/directeuren kennismaakt met de verschillende stappen in het doen van onderzoek, gerelateerd aan de eigen onderwijspraktijk. Op deze manier hoopt Stichting Flore het onderzoek en het onderzoeksklimaat een impuls te geven en zo te verankeren binnen de organisatie met als uiteindelijke doel de vorming van een structurele, academische onderzoekswerkplaats.