Codestarter event: 400 toekomstige techtolken

Op zaterdag 1 juli organiseerde NEMO Science Museum voor de derde keer met groot succes het landelijke Codestarter event. 400 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar namen in NEMO Science Museum deel aan gratis workshops over programmeren en coderen. Het Codestarter evenement wil kinderen enthousiast maken voor programmeren en ze onder meer de kunst van het ‘techtolken’ leren. De workshops variëren van het aanleren van een gratis programmeertaal tot programmeren in de praktijk met een LEGO-bouwmodel. Loco-burgermeester Amsterdam, Kajsa Ollongren, opende het evenement door samen met de kinderen een programmeeropdracht te doen.

Nieuwe vaardigheden nodig

Codestarter richt zich op activiteiten in naschools verband en maakt zich hard voor meer toekomstbestendig onderwijs. Dit vanuit de overtuiging dat het belangrijk is dat kinderen leren omgaan met een meer technologisch gedreven maatschappij. Daarvoor zijn nieuwe vaardigheden nodig: code schrijven, maar ook breder: logisch nadenken, problemen oplossen en je creativiteit inzetten. In de toekomst wordt dat net zo belangrijk als taal of rekenen.

Techtolken van de toekomst

Op de eerste zaterdag van juli maakte het gratis event Codestarter in NEMO honderden kinderen (8-12 jaar) enthousiast voor programmeren, door ze de ruimte te bieden de vaardigheden die hierbij horen te ontwikkelen. Het doel van Codestarter is tweeledig. Enerzijds biedt Codestarter programma’s en workshops waarmee tijdens buitenschoolse activiteiten kinderen worden gestimuleerd om hun eigen (technische) onderzoektalent te ontdekken en te ontwikkelen. Anderzijds dicht Codestarter de kenniskloof tussen digi-experts en digi-leken. Alle workshops zijn aangeboden door naschoolse clubs die specifiek lesaanbod over programmeren verzorgen door het hele land. Codestarter biedt deze clubs een platform en zorgt zo voor een leerzaam aanbod buiten schooltijd. Op de website van Codestarter vinden kinderen de programmeeractiviteiten in hun buurt.

Over Codestarter

Codestarter is een initiatief van NEMO Science Museum en Platform Bèta Technieken wordt mogelijk gemaakt door Google. Codestarter heeft als doel zoveel mogelijk kinderen na schooltijd kennis te laten maken met programmeren en coderen. Dat is code schrijven, maar ook breder: leren logisch nadenken, problemen oplossen en creativiteit inzetten. Om mee te komen in de toekomst is het belangrijk om te weten hoe programmeren werkt. Steeds meer processen zijn geautomatiseerd en dat verandert de maatschappij en de manier waarop we zaken benaderen. Op de website van Codestarter zijn allerlei clubs en naschoolse activiteiten voor kinderen van 8 tot 12 jaar te vinden op het gebied van programmeren. Codestarter versterkt en verbindt clubs of activiteiten. Daarnaast organiseert Codestarter een jaarlijks evenement in NEMO Science Museum en worden workshops verzorgd tijdens de Techniekpact on Tour van André Kuipers.

Bron: PBT