Conferentie Wetenschap & Technologie 2018

In de regio’s Noord-Holland en Flevoland vinden er op basisscholen mooie, vernieuwende en innovatieve Wetenschap & Technologie projecten plaats. Op woensdagmiddag 21 maart 2018 maakt u tijdens de EWT-conferentie in NEMO Science Museum kennis met deze projecten. Hoor van scholen en EWT-partners hoe zij W&T projecten hebben vormgegeven, ontdek wat EWT-partners voor u kunnen betekenen en zet W&T in op uw eigen school!

Programma

Anders dan vorige jaren is de conferentie dit jaar in twee delen gesplitst: een deel met een inspirerende bijeenkomst voor schoolbesturen en aansluitend een deel voor leerkrachten met een lezing en verschillende workshops. Tijdens de workshops presenteren scholen en EWT-partners hun projecten samen.

12.30 – 13.00 uur  Ontvangst schoolbestuurders
13.00 – 14.00 uur  Bijeenkomst schoolbestuurders
13.45 – 14:15 uur  Ontvangst leerkrachten
14.15 – 15.15 uur  Welkom en lezing leerkrachten
15.15 – 16.15 uur  Workshopronde 1
16.15 – 16.30 uur  Pauze
16.30 – 17.30 uur  Workshopronde 2
17.30 uur  Borrel & Bites

 

Schoolbestuurders - Bijeenkomst

Tijdens deze inspirerende bijeenkomst vertellen de schoolbesturen Zaan Primair en Surplus over hun ervaringen met de implementatie van W&T op hun scholen. U krijgt van deze ervaringsdeskundigen de tips en tops over hoe W&T makkelijk in het onderwijs kan worden gebracht. Daarnaast kunt u met hen in gesprek over de praktische gang van zaken omtrent de realisatie van W&T in het onderwijs. Waar de workshops voor leerkrachten direct ideeën geven om met W&T aan de slag te gaan in de klas, is dit schoolbestuurdersdeel gericht op het beleidsniveau.

Leerkrachten - Lezing en workshops

U wordt verwelkomd met een lezing die wordt verzorgd door een afvaardiging van het Nuon Solar Team van de TU Delft. Al vele jaren winnen de studenten met hun zonnewagen vele wedstrijden zoals de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Een afvaardiging van het nieuwste team verzorgt de lezing. Vervolgens starten er twee rondes waarin scholen en EWT-partners hun projecten presenteren. U kunt kiezen uit verschillende workshops per ronde. Een lastige keus, want de workshops hebben interessante onderwerpen; van aan de slag gaan met een warmtebeeldcamera tot onderzoekend en ontwerpend spelen. In onderstaand formulier leest u uit welke workshops u kunt kiezen.

Datum & locatie

Wanneer: Woensdag 21 maart 2018
Waar: NEMO Science Museum te Amsterdam
Voor wie: Bestuurders, schoolleiders, techniekcoördinatoren en leerkrachten uit het basisonderwijs Noord-Holland en Flevoland
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden
Aanmelden: Via onderstaand formulier

Ronde 1:

A. Maakonderwijs: Aan de slag met ontwerpen voor 3D printen
vrij

In deze workshop geven wij een inkijkje in de wijze waarop u als leerkracht aan de slag kunt met ontwerpen voor 3D-printen. Wij laten zien hoe de mogelijkheden van 3D-printen de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelt, hoe u kunt starten met een tekenprogramma en welke mogelijkheden er zijn om uw ontwerp te printen. Wij plaatsen het 3D-printen binnen het kader van onderzoekend en ontwerpend leren.

Verzorgd door: Het ABC

B. Warme Wetenschap
vrij

In deze workshop gaat u als leerkracht kijken naar warmte. Met speciale warmtebeeldcamera’s brengt u warmte (infraroodlicht) in beeld en voert u uw eigen onderzoek uit. U leert over het spectrum van zichtbaar en onzichtbaar licht, waarom objecten stralen en hoe de temperatuur afgeleid kan worden aan de hand van het uitgezonden licht. Aan de hand van een eigen zoektocht volgens de wetenschappelijke onderzoekscyclus leert u over energie, straling, warmte en eigenschappen van materialen.

Verzorgd door: Universiteit van Amsterdam - Wetenschapsknooppunt Amsterdam

C. Onderzoekend en Ontwerpend spelen
vrij

Wetenschap en technologie met kleuters? Jazeker; kleuters zijn enorm uit te dagen met W&T! Dat bewijzen de 40 activiteiten in de inspiratiemap ‘Onderzoekend en ontwerpend spelen’. De praktische lesideeën hebben in de klas hun waarde voor peuters en kleuters bewezen. In deze workshop gaan we in op het belang van onderzoekend en ontwerpend spelen en gaat u aan de slag met de praktische activiteiten uit de inspiratiemap.

Verzorgd door: Hogeschool Ipabo

D. Maak het zelf, met Maakkunde
vrij

Van een koelkast tot een kleerhanger en van een brug tot een broodrooster: bijna alles om ons heen wordt bedacht en gemaakt. Dat vraagt om creativiteit, probleemoplossend vermogen en samenwerking. Tijdens deze workshop gaat u zelf actief aan de slag met een introductieopdracht van Maakkunde. U krijgt een (voor kinderen) realistische uitdaging, waarmee u gaat experimenteren. Met behulp van de ontwerpcyclus (verken, ontwerp, maak, test en verbeter) lost u het probleem dat aangereikt wordt op.

Verzorgd door: NEMO

E. Maakplaats021
vrij

De Openbare Bibliotheek Amsterdam realiseert maakplaatsen waar kinderen in alle buurten van Amsterdam hun talenten kunnen ontwikkelen door te maken in buitenschoolse programma’s, en aanbod voor scholen en leraren. In deze workshop gaat u hands-on aan de slag en hoort u hoe u kunt profiteren van deze bijzondere plek voor onderzoek en ontwerpen in de bibliotheek.

Verzorgd door: Hogeschool van Amsterdam en Openbare bibliotheek Amsterdam

Ronde 2:

F. Exploreon
vrij

Op basisschool OBS de Meerpaal is in samenwerking met Hogeschool iPabo en NEMO een Exploreon ontwikkeld. In de workshop laten wij zien hoe leerlingen in het Exploreon aan eigen doelen werken op een spelende en onderzoekende manier.

Verzorgd door: Hogeschool Ipabo, OBS De Meerpaal en NEMO

G. Maakonderwijs: Aan de slag met ontwerpen voor 3D printen voor gevorderden
vrij

In deze workshop brengen wij een verdiepingsslag aan voor leerkrachten die al ervaring hebben met 3D-printen en geven een inkijkje in de wijze waarop u als leerkracht aan de slag kunt met ontwerpen voor 3D-printen. Wij laten zien hoe de mogelijkheden van 3D-printen de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelt, hoe u kunt starten met een tekenprogramma en welke mogelijkheden er zijn om uw ontwerp te printen. Wij plaatsen het 3D-printen binnen het kader van onderzoekend en ontwerpend leren.

Verzorgd door: Het ABC

H. OSOS - Hoe prikkel je de nieuwsgierigheid?
vrij

OSOS staat voor ‘Open Schools for Open Societies’ en is een driejarig Europees project met 12 deelnemende landen. Doel van dit project is het prikkelen van de nieuwsgierigheid van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. In deze rol helpt NEMO, als nationaal coördinator, scholen met het opzetten van een community van ouders, andere scholen, bedrijven en publieke organisaties. Hierdoor heeft de school de mogelijkheid de omgeving meer bij het curriculum te betrekken en betekenisvol onderwijs te ontwikkelen. Hoe dit gebeurt leggen wij in deze workshop uit.

Verzorgd door: NEMO

I. Het onderzoeksproces in beeld
vrij

Wie vorm geeft aan onderzoekend leren vergroot niet alleen de onderzoeksvaardigheden van kinderen en daarbij kennis van de wereld, maar kan ook bijdragen aan het ontwikkelen van eigenaarschap van kinderen. In deze workshop delen wij de zoektocht naar het hoe en waarom van het werken met een vragenwand en onderzoekswand. Wij zoomen in op de ontwikkelwaarde voor kinderen en wat dat vraagt van de begeleiding van de leerkracht. Als deelnemer wordt van u gevraagd om voorbeelden en vragen mee te nemen en te delen. Aan het eind van de workshop heeft u inspiratie en informatie opgedaan om het onderzoeksproces in uw groep in beeld te krijgen.

Verzorgd door: OBD-Noordwest

J. Techniek & Cultuur: een ijzersterk duo
vrij

Kunstenaars en uitvinders putten uit dezelfde bron: die van creativiteit. Directeur van Plein C, het expertisecentrum cultuureducatie in Noord-Holland, licht toe waar Plein C leerkrachten mee kan helpen. Leerkracht Margot Hondema van De Rank in West-Zaan vertelt vervolgens over hoe zij het vakoverstijgend werken vorm geeft. Vervolgens gaan deelnemers zelf creatief aan de slag om de verbinding tussen techniek en cultuur te ervaren

Verzorgd door: Plein C, experts in
cultuur & onderwijs

Aanmelden conferentie