Conferentie Wetenschap & Technologie

Het begint inmiddels traditie te worden: de jaarlijkse conferentie van het EWT. Dit jaar vindt de conferentie plaats op woensdagmiddag 16 maart in Science Center NEMO. Een kleine verandering in de traditie is dat de conferentie dit jaar geheel in het teken staat van good practices. Scholen en EWT-partners presenteren de projecten die subsidie hebben gekregen in het kader van het actieplan ‘Kiezen voor technologie’. Omdat de conferentie daarmee een perfecte gelegenheid biedt inspiratie op te doen, zijn zowel bestuurders als leerkrachten van harte welkom. U kunt zich nu aanmelden!