De ontdekApp

De OntdekApp is een serie web-based applicaties over TechniekKunst en MediaKunst, bedoeld voor kinderen vanaf 9 jaar. Klassikale startactiviteiten prikkelen de nieuwsgierigheid en dagen kinderen uit om individueel of in groepjes te gaan experimenteren en ontdekkingen te doen. De kennis en vaardigheden die zo spelenderwijs worden opgedaan kunnen zij doelgericht inzetten voor het maken van een uitvinding. De rol van de leerkracht is het observeren en begeleiden van de kinderen om hen te stimuleren en te motiveren. Op dit moment zijn er twee OntdekApps over TechniekKunst klaar, een derde wordt nog ontwikkeld. Ook komen er binnenkort drie OntdekApps over MediaKunst. Verder wordt er gewerkt aan een uitbreiding naar gebruikers vanaf 6 jaar. 

Hoe leren kinderen?

De OntdekApp is ontwikkeld met als uitgangspunt de kinderen die deze gaan gebruiken. Door uit te gaan van hun manier van denken en werken krijgen zij de mogelijkheid om op hun eigen wijze kennis tot zich te nemen. De OntdekApp sluit aan bij de verschillende leerstrategie├źn van kinderen. Door het sterk visuele aanbod en uitleg door middel van iconen, video/- animaties en auditieve elementen kunnen ook kinderen met een taalmoeilijkheid zonder problemen aan de slag. Zowel thuis als in de klas kan met de OntdekApp gewerkt worden.

Meer informatie vindt u via deze link.