Eerste rapportage Roadmap regio Noord-Holland en Flevoland

Het actie ‘Kiezen voor technologie’ is in onze regio in december 2014 van start gegaan. De uitwerking van het actieplan voor onze regio zoals verwoord in de ‘Roadmap’ heeft de goedkeuring van het Platform Bèta Techniek gekregen. Deze rapportage geeft weer welke activiteiten in het kader van de roadmap hebben plaatsgevonden.