Eurekianen – Leerlingen zijn de ontwerpers van de toekomst

Ontwerpend en Onderzoekend Leren in het primair onderwijs

De leerlingen zijn dé ontwerpers voor ontwerpopgaven uit de echte wereld, met hun eigen ideeën komen ze tot een Eureka-moment!

Eurekianen is een ontwerp- en trainings-bureau opgezet door ontwerper Madelin­de Hageman en docent Marloes Nieuweboer. Het richt zich op de implementatie van onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs. Verder geeft het advies, begeleidt schoolbesturen, directies en verzorgt trainingen ter professionalisering van leerkrachten. Daarnaast ontwerpt Eurekianen ‘toolkits’ oftewel visueel vormgegeven onderwijspakketten voor leerlingen van 6-12 jaar. Met deze tools wordt de creativiteit in de idee-ontwikkelingsfase van ontwerpend leren gestimuleerd. Een aantal werkvormen uit de toolkit zijn onderdeel geworden van een lespakket van Weten­schapsknooppunt Zuid-Holland.

Wil je meer weten over wat Eurekianen voor uw school kan betekenen, kijk dan op www.eurekianen.nl