Flevoland kiest voor onderzoekend en ontwerpend leren

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen om kinderen te interesseren voor wetenschap en technologie (W&T). Want welk bestaand of nu nog onbekend beroep ze later ook kiezen, ze zullen 21e–eeuwse vaardigheden als onderzoeken, problemen oplossen, creatief denken en samenwerken hard nodig hebben. Met het ondertekenen van de intentieverklaring “Flevoland kiest voor onderzoekend en ontwerpend leren” op 9 maart zoeken onderwijs en overheid in Flevoland de samenwerking.

Op initiatief van de provincie Flevoland is ruim een jaar geleden gestart met overleg tussen de koepels in het primair onderwijs, de gemeenten en Windesheim Flevoland. De provincie heeft weliswaar geen formele rol in relatie tot het basisonderwijs, maar vanuit economisch perspectief heeft de provincie er zeker belang bij dat meer kinderen kiezen voor een technische opleiding.

Werkagenda

In verschillende gespreksrondes met alle partijen is daarom een visie opgesteld over onderzoekend en ontwerpend leren als basis voor W&T en techniek. In de bijbehorende intentieverklaring hebben de partijen hun ambities geformuleerd en geven zij zichzelf opdrachten en een werkagenda. Bij het uitwerken van die werkagenda heeft Windesheim Flevoland de lead: lector Hanno van Keulen en projectleider Lourens van der Leij zijn nu aan zet bij het doen van concrete voorstellen waar koepels of individuele scholen op kunnen aanhaken.

Zaadjes planten

De ondertekening van de intentieverklaring vond plaats op vrijdag 9 maart, in de marge van de André Kuipers Collegetour in het Agora Theater in Lelystad. Voor onze nationale astronaut en ambassadeur van het TechniekPact was deze intentieverklaring voldoende aanleiding om nog een keer naar Flevoland te komen, en voor nóg meer kinderen dan in november zijn Collegetour te geven. Daarmee is in korte tijd voor meer dan duizend kinderen het zaadje van de liefde voor wetenschap en technologie geplant. Met de samenwerking rond onderzoekend en ontwerpend leren zouden die zaadjes tot bloei moeten komen.

Bron: Techniekpact
Foto: ondertekenaars van de intentieverklaring “Flevoland kiest voor onderzoekend en ontwerpend leren”