Gratis digitaal leermiddel voor vrijwilligers

Leuk en uitdagend onderwijs in Wetenschap & Technologie is een kwestie van doen! Vaak kan de leerkracht het echter niet alleen… Hulp van vrijwilligers op school is daarom zeer welkom.  

Talent in Zicht heeft speciaal voor vrijwilligers een gratis digitaal leermiddel ontwikkeld voor het begeleiden van technieklessen of activiteiten in het kader van onderzoekend & ontwerpend leren. Met dit leermiddel maakt de vrijwilliger in 15 minuten kennis met de opbouw van een techniekles, het stellen van goede vragen en de gedachte achter onderzoekend en ontwerpend leren. Lees meer