Gratis e-learning Ontwerpend leren

In samenwerking met het Wetenschapsknooppunt TU Delft en ontwerpbureau Meeple heeft Heutink de e-learningmodule Ontwerpend leren ontwikkeld. De cursus is bedoeld voor (aankomende) leerkrachten en biedt een concrete en laagdrempelige manier om Wetenschap & Technologie toe te passen op school en in de klas. De cursus is beschikbaar via de online leeromgeving van Heutink en geheel gratis!

Gratis e-learning Ontwerpend leren

Bij onderzoekend en ontwerpend leren worden leerlingen gestimuleerd om de wereld zelf te ontdekken en ervaren. Kinderen leren vragen zoals Waarom is de wereld zoals zij is? beantwoorden. Daarnaast stimuleert u de leerlingen zélf mogelijkheden te zien en problemen op te lossen: wat nou als…? Dingen waarover leerlingen zich verwonderen zijn een krachtige stimulans in het leerproces. De benadering bij onderzoeken en ontwerpend leren is open. Het eindresultaat is niet bij voorbaat bekend. Net als wetenschappers gaan leerlingen op zoek naar nieuwe kennis en net als ontwerpers bedenken zij nieuwe oplossingen en producten.

Benieuwd hoe u ontwerpend leren in zou kunnen zetten in uw school? Vraag de e-learning module gratis aan viatraining@heutink.nl. Aanvullend biedt Heutink twee e-learning modules over de 21st Century Skills die aansluiten bij bovengenoemde module over Ontwerpend leren:

21st Century Skills, de basis
21st Century Skills, de praktijk