Handreiking voor scholen: Het opzetten en onderhouden van een duurzame samenwerking met het bedrijfsleven

Sterk Techniekonderwijs zet in op een nauwe en duurzame samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. In onderling overleg tussen de verschillende partijen ontstaan activiteiten en structurele projecten die passen bij de regionale behoeftes. Alleen zo beschikt iedere regio in de toekomst over voldoende en goed opgeleide technici. Deze handreiking biedt houvast om zo’n samenwerking vorm te geven: wat komt erbij kijken om de samenwerking met bedrijven aan te gaan, te onderhouden en door te ontwikkelen? U krijgt aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan, voorbeelden van gezamenlijke activiteiten, mogelijke samenwerkingsvormen, informatie over het organisatorisch vormgeven van de samenwerking en geleerde lessen uit bestaande samenwerkingsverbanden. We leggen de link naar de regeling Sterk Techniekonderwijs en de eisen die de regeling stelt aan de samenwerking met het bedrijfsleven.

Handreiking-cofinanciering-Sterk-Techniekonderwijs