Het EWT gaat over in BINCH en Jet-Net & TechNet

Het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/Flevoland (EWT) gaat over in Bovenschools ICT coördinatoren Noord-Holland (BICNH) en Jet-Net & TechNet. De website www.iederkindeentalent.nl blijft in ieder geval tot 31 december 2021 bereikbaar.

Na 10 jaar houdt het EWT op te bestaan. Binnen dit expertisecentrum bundelden schoolbesturen, universiteiten, Pabo’s, OBD’s, stichting Techno Challenge/Jet-Net en het Science Center NEMO hun krachten. Het EWT verbond de wetenschap met de schoolpraktijk, versterkte de onderzoekende houding van leraren en leerlingen en stimuleerde en voedde onderzoekend en ontwerpend leren in de klas. Scholen konden bij het EWT terecht voor scholing en coaching van leerkrachten, inspirerend lesmateriaal, advies en (financiële) ondersteuning om W&T een plaats te geven in het curriculum. Helaas heeft er geen voortzetting van subsidiegelden vanuit de overheid plaatsgevonden en is het EWT genoodzaakt haar werkzaamheden te stoppen.

Erfgoed waarborgen

Tijdens haar 10 tienjarig bestaan heeft het EWT een naam opgebouwd in Noord-Holland en daarbuiten. Velen vonden de weg naar de goedbezochte website www.iederkindeentalent.nl voor het laatste nieuws over W&T in de klas en interessant lesmateriaal en waren geabonneerd op de nieuwsbrief. Om het erfgoed van EWT te waarborgen is de BICNHgroep (een vertegenwoordiging van 30 schoolbesturen uit Noord-Holland) gevraagd om een aantal taken van EWT op zich te nemen. Samen met Jet-Ne t& TechNet gaan zij W&T (onderzoekend en ontdekkend leren) in combinatie met ICT in het Primair onderwijs ondersteunen. De nieuwsbrief van het EWT is samengegaan met de nieuwsbrief van Techportal.

Veel dank

Veel dank gaat uit naar alle personen en instanties die de afgelopen 10 jaar het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/Flevoland tot een succes hebben gemaakt. In het bijzonder de inbreng van de iPabo en leraren uit de praktijk voor het publiceren van  de ‘Inspiratie mappen’ voor de kleuters en midden- en bovenbouw waar heel veel leraren Primair Onderwijs tot op heden gebruik van maken.

Met veel voldoening en een vleugje weemoed dragen we de nalatenschap over aan de BICNH groep.

Namens het EWT bedank ik allen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet om Wetenschap & Technologie (het onderzoekend en ontdekkend leren) binnen het Primair Onderwijs op de kaart hebben gezet.

Met vriendelijke groet,

Hans Kroes h.kroes@iederkindeentalent.nl

Vanaf 1 juli 2021 gaat alle correspondentie via BICNH in de persoon van Jeff van den Berg jeffvandenberg@sarkon.nl