Hoe Alfa´s worden gewonnen voor bèta

Verwondering. Nieuwsgierigheid. Het zijn eigenschappen die mensen van nature bezitten. Maar op de basisschool vervliegen ze. Hogeschool iPabo in Alkmaar en Amsterdam denkt een manier te hebben gevonden om de genoemde eigenschap te doen stollen, in samenwerking met Nemo en schoolbestuur Surplus (25 scholen in Hollands Kroon en Schagen). Dat gebeurt in een lab, het Exploreon.

Nieuwsgierigheid

Wetenschap en Technologie (W&T) is essentieel voor kinderen om de wereld om hen heen te leren begrijpen en de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Immers, met W&T gaan kinderen vanuit hun natuurlijke nieuwsgierige houding op een kritische en probleemoplossende manier aan de slag, leren ze onderzoeks- en ontwerpvaardigheden en doen nieuwe kennis op. Met W&T in het basisonderwijs werk je aan toekomstgericht onderwijs.

Leerkrachten in handelingsverlegenheid

Er zijn twee knelpunten bij de implementatie van W&T. Het is allereerst lastig om tijd vrij te maken voor W&T-onderwijs. Het curriculum zit immers al bomvol. W&T koppelen aan bestaande vakken is een mogelijke oplossing, maar hoe dan? Het tweede knelpunt is dat W&T-onderwijs in de klas niet eenvoudig is, er komt veel bij kijken. De leerkracht staat voor didactische keuzes. Het inzetten van onderzoekend leren is alleen effectief als de leerlingen goed begeleid worden. Begeleiding is essentieel om te waarborgen dat leerlingen daadwerkelijk nieuwe kennis en vaardigheden leren. En ook het volgen van leeropbrengsten is vervolgens niet eenvoudig. Hoe meet je dat leerlingen inderdaad gegroeid zijn in hun kritische houding, dat ze vaardigheden onder de knie hebben gekregen om een onderzoek te doen en dat ze daadwerkelijk nieuwe kennis hebben opgedaan? Ook leerkrachten die wel met W&T aan de slag zijn gegaan hebben vaak nog vragen op het vlak van begeleiding en het volgen van leeropbrengsten.

Pabo-studenten cruciale factor

Het lectoraat W&T van Hogeschool iPabo zocht naar oplossingen. Door samen met leerkrachten aan de slag te gaan, lessen te ontwerpen en na te denken over begeleiding kunnen we W&T-onderwijs versterken. Naast een post-HBO aanbod voor zittende leerkrachten zet Hogeschool iPabo nadrukkelijk in op het versterken van het curriculum zodat studenten van de iPabo als W&T-ambassadeurs kunnen optreden. Zo heeft Hogeschool iPabo ‘onderzoekend leren’ als afstudeerrichting en heeft het, in navolging van het Speleon in Amsterdam, een Exploreon in Alkmaar opgezet.  Deze labschool bestaat uit interessante themahoeken, bijvoorbeeld: ‘makerspace’, ‘t leeft’, ‘elektriciteit’, ‘voeding’ en ‘het lab’. Studenten gaan hier met uitdagende materialen en leermiddelen aan de slag om eerst zelf te ontdekken en onderzoeken. Vervolgens maken zij de vertaalslag naar hun eigen stageschool.

“W&T moet je zelf doen, zelf ervaren, zelf op onderzoek uitgaan, pas dan kun je W&T goed in de klas inzetten. Onze studenten worden met ons W&T aanbod in het curriculum, het Exploreon en het uitstroomprofiel ‘onderzoekend leren’ expert in W&T en daarmee zijn zij de ambassadeurs op de basisscholen!”, aldus Anna Hotze.

Zelf ervaren

Wilt u meer weten over Exploreon? Kom dan naar de Conferentie W&T 2018 en meld u aan voor de workshop Exploreon.

Bron: Ipabo.nl
Foto en begintekst: GooienEemlander