Aan de slag met taal en techniek. 16 activiteiten voor de groepen 3 en 4 van het primair onderwijs

Map met 16 door leerkrachten ontworpen/herschreven activiteiten voor de groepen 3 en 4 waarmee vakoverstijgend met taal en techniek gewerkt kan worden. Bedoeld om leerkrachten te inspireren en handreikingen te bieden en om verbindingen tussen taal en techniek in de eigen praktijk te leggen. Met twee doelen: meer ruimte voor techniek in het onderwijsprogramma en techniek benutten als een praktische lescontext voor de taalverwerving en ontwikkeling van kinderen.