Bedrijfsbezoek bij Tata Steel

We staan midden in een enorme fabriekshal en kijken naar het gieten van vloeibaar staal in een mal. Zo worden de platen staal gemaakt. Verderop, waar de platen wat zijn afgekoeld en gestold, bekijken we hoe de platen door midden worden gebrand en verder getransporteerd. Het is er loeiheet. Als ik me over de reling buig slaat de hitte me tegemoet. Het vat waar het vloeibare staal uitstroomde is leeg, wordt weggedraaid en verwisseld. Er komen grote grijparmen tevoorschijn, ze zakken en  pakken het vat op. Rechts van ons komen ook reusachtige grijparmen aan, die weer een andere bak optillen en wegvoeren. Beneden in de hal loopt een aantal werknemers rond, sommigen met een brandende staaf. Dit is de staalfabriek van Tata Steel. Het lijkt science fiction maar het is echt.

Op onze rondleiding over het terrein, komen we langs de kooksfabrieken, de hoogovens, de staalfabriek en de walserijen. Langs de eigen havens, waar grote zeeschepen met voorraden erts en cokes uit alle delen van de wereld aanleggen. Er rijden onbemande treinstellen rond en een grote buis kronkelt over het hele terrein. Ik vind het indrukwekkend. Tata Steel is het vijfde grote staalbedrijf van de wereld. Woorden die in me opkomen zijn: wat een ingenieuze toepassingen van  natuurkundige en scheikundige kennis, innovatief, ondernemend, internationaal. Een prachtig voorbeeld van een technisch bedrijf.

Ik ben hier met een groep leerkrachten van het schoolbestuur Surplus. Het is een inspiratiedag in het kader van de Post HBO-opleiding Specialist Toekomstgericht onderwijs. Het is een geweldig idee zo’n inspiratiedag. Ik zie en voel hoe goed zo’n bedrijfsbezoek is. De leerkrachten ervaren  hoe nuttig dit werk is, hoe uitdagend en veelzijdig. Zij kunnen zich misschien voorstellen hoe hun leerlingen hier in de toekomst aan het werk zijn, een bijdrage leveren, zich kunnen ontplooien. Een kind met techniektalent, of praktisch talent, onderzoekend, ondernemend, samenwerkend, goed in taal of rekenen. Er zijn zoveel soorten werkzaamheden. Zo’n bedrijfsbezoek is een goede manier om de wereld van het onderwijs en de wereld van techniek bij elkaar te brengen. En natuurlijk is de volgende stap om met leerlingen op bedrijfsbezoek te gaan, zodat de leerlingen zelf kennis kunnen maken met de mogelijkheden van technische bedrijven.

We maken ook kennis met de educatieve activiteiten, die door Tata Steel worden gefaciliteerd. Ed Stoete vertelt gepassioneerd  over alle activiteiten met basisschoolleerlingen en laat ons het educatieve centrum zien. We racen met de race-auto’s van de Techno Challenge en sturen in een flight-simulator. De leerkrachten zijn stuk voor stuk enthousiast ‘Geweldig!!’. Al doende zijn we aan het ontdekken en uitproberen hoe we het het beste kunnen doen. Het is ook mogelijk om metingen te verrichten, bijvoorbeeld de snelste tijd per bocht of de accelaratiesnelheid in relatie tot het vermogen. Leuk, deze mogelijkheden zijn er niet op basisscholen.

Dit zijn gesubsidieerde activiteiten, bedoeld om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven te versterken in het kader van het Techniekpact (2014). Op de site van Tata Steel staat te lezen: ‘Tot 2020 gaan jaarlijks meer dan 70.000 technici met pensioen. Er is dus volop werk voor vaklieden en hoger opgeleiden met passie voor wetenschap en techniek. Tata Steel pakt samen met de overheid en het onderwijs deze kans en werkt aan een kansrijk toekomstperspectief voor de jeugd. Dit begint met inspirerend onderwijs.’ Bedrijven in Noord-Holland hebben zich verenigd in Techportal. ‘Techportal adviseert docenten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren…… Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.’

Op de site van Techportal vindt u alle informatie over mogelijkheden in de regio. Als u meer wilt weten over bedrijfsbezoeken, Techno Challenges, Jet Net junior, PET, kijkt u dan op deze site. Daarnaast staan er lesbrieven en werkbladen op voor praktische techniekactiviteiten in de klas. De lesbrieven worden ondersteund door videoclips over hoe de opdrachten precies gedaan moeten worden. Handig als u daar nog wat onzeker over bent.

Twee dagen later ben ik weer in de IJmond. Ik ga naar de film ‘Zicht op water’, over de geschiedenis van het Noordzeekanaal. De geschiedenis van Tata Steel en zijn voorganger de Hoogovens is daar nauw mee verbonden. Volgende keer meer daarover.

Edith Louman
Hogeschool iPabo