Benedictus

Op de Benedictusschool stimuleren we de sprankelende nieuwsgierigheid van leerlingen in verschillende leeftijdsgroepen. Onze leerkrachten hebben ervaring in het stimuleren en uitdagen van kinderen op het gebied van wetenschap en techniek. Dit zetten we in bij allerlei soorten lessen en activiteiten, onder andere bij rekenen. Wij maken bewust ruimte vrij voor de kinderen, om naar hen te kijken, te luisteren en om hen te stimuleren. Zowel op geplande als op onverwachte momenten, bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen. Wat betreft de schoolorganisatie heeft de school ervaring met visieontwikkeling met behulp van de visiewijzer wetenschap en techniek, teamscholing op basis van de TK-modules, coaching van individuele leerkrachten en samenwerking met ouders via ouderavond en TK-dag.

Film

Sneeuw!
De leerlingen van groep 7 hebben onderzocht hoe sneeuw zo lang mogelijk als sneeuw te bewaren is. Oftewel: wat is de houdbaarheidsdatum van sneeuw?

Spiegels in de klas
Wat kan je allemaal voor leuk, leerzame dingen met spiegels doen? Nou…..

Geweldige rekenles
De kinderen van groep 5 hebben een geweldige rekenles gehad! Het thema was ‘Vlinders in de klas. Van rups tot vlinder.’ De kinderen hebben veel vragen bedacht, waaronder ‘Hoe snel gaat een rups eigenlijk?’ Om daar achter te komen gingen de kinderen zelf aan de slag en bedachten ze manieren om hier een antwoord op te vinden. Daarna zochten ze zelf de bijbehorende hulpmiddelen uit, zoals een liniaal en stopwatch. Dit is een prachtig voorbeeld van hoe Wetenschap & Techniek naadloos aansluit bij het vak rekenen. En de leerkracht? Die genoot ook!

Foto’s

Raket
Deze opdracht maakt deel uit van een project over de ruimtevaart met als onderzoeksvraag: hoe kan een raket de lucht in komen? De ballon is de raket. Een touw wordt tussen twee stoelen vastgemaakt. Al doende ontdekken de leerlingen op welke manier ze de ballon aan het touw vast moeten maken. En nog spannender…hoe de ballon vooruit schiet langs het touw! Zo hebben ze direct antwoord op hun vraag: de kracht ontstaat doordat de lucht uit de ballon schiet.

Geluid
De hele school werkt met het thema geluid. In groep 8 hebben ze vragen bedacht, waaronder één vraag: Hoe klinkt geluid in een afgesloten potje? En hoe ga je dat onderzoeken?

Netwerkbijeenkomst Vindplaatsschool W&T. Leerkracht Nanda van de Benedictus legt een opdracht uit aan collega’s.

Publicaties

Van product, de techniekkist, naar proces: onderzoeksmatig werken op de Benedictusschool in Heiloo
Door: Yolande Emmelot

Uit: Wetenschap en techniek en opbrengst gerichtwerken. Zes basisschool portretten.
Yolande Emmelot, Maartje van Daalen en Meta Krüger.
2011, Amsterdam. Kohnstamminstituut.

Hoe combineren scholen nu wetenschap en techniek en opbrengst gerichtwerken? Om hier achter te komen hebben onderzoekers van het Kohnstamm Instituut van zes vindplaatsscholen uit onze regio schoolportretten gemaakt. Deze schoolportretten laten zien dat iedere school zijn eigen aanpak heeft voor opbrengstgericht werken. Dit artikel beschrijft hoe het er op de Benedictsschool aan toe gaat.

Van product, de techniekkist, naar proces

Zie voor het hele document:

Wetenschap en techniek en opbrengstgericht werken

Themanummer Platform pabo
Mei 2012

Het themanummer Platform gaat over brein & leren, en dan vooral over wat leerkrachten van het basisonderwijs kunnen opsteken van de recente ontwikkelingen in de neuropsychologie. In dit nummer. maken Edith Louman en Martijn Weesing een vertaalslag naar de praktijk. En dan wel de praktijk op de Benedictus.

Traag groeiende boom

Tips voor ouders, ook voor thuis
Door: Edith Louman en Fokke Munk, IPABO

Op de Benedictusschool stimuleren wij de nieuwsgierigheid van onze leerlingen. Ook thuis zijn er talloze aanknopingspunten om met uw kind(eren) de wereld om hen heen te verkennen. Jonge kinderen stellen vaak vragen over hoe iets werkt, of waarom iets zo is. We willen u graag meenemen in de ontdekkingstocht naar de talenten van uw kinderen en laten zien hoe u ook als ouder uw kind kunt stimuleren en uitdagen.

Tips voor ouders