Bethelschool

Op de Bethelschool richten wij ons op het ontwikkelen van een meer onderzoekende houding bij leerlingen. Aan de hand van gestructureerde onderzoeksmodellen leren we kinderen ontdekkend te leren met vragen en onderwerpen die gelieerd zijn aan Excellentie, Wetenschap en Techniek. We dagen de kinderen uit te werken vanuit een onderzoekscyclus – “Tasc-model” en “Zit dat zo” kaarten – waarin verschillende metacognitieve vaardigheden een centrale rol hebben.We bieden deze vorm van onderwijs aan, aan hoogbegaafde leerlingen, maar we willen meerbegaafde en regulier lerende leerlingen niet de kans ontnemen om kennis te maken met deze werkwijze. Het streven is dat kinderen leren leren, zowel met als van elkaar.

Aan de slag met ‘Zit dat Zo kaarten’ op de Bethelschool
Aan de slag met Zit dat Zo kaarten

Publicatie

Opbrengstgericht werken leidt tot effectief verrijken in Wetenschap en techniek op de Bethelschool in Beverwijk
Door: Yolande Emmelot

Uit: Wetenschap en techniek en opbrengst gerichtwerken. Zes basisschool portretten.
Yolande Emmelot, Maartje van Daalen en Meta Krüger.
2011, Amsterdam. Kohnstamminstituut.

Hoe combineren scholen nu wetenschap en techniek en opbrengst gerichtwerken? Om hier achter te komen hebben onderzoekers van het Kohnstamm Instituut van zes vindplaatsscholen uit onze regio schoolportretten gemaakt. Deze schoolportretten laten zien dat iedere school zijn eigen aanpak heeft voor opbrengstgericht werken. Dit artikel beschrijft hoe het er op de Bethelschool aan toe gaat.

Opbrengstgericht werken leidt tot effectief verrijken

Zie voor het totale document:

Wetenschap en techniek en opbrengstgericht werken