Bruggen voor Pieten; techniekles op de basisschool

Het probleem: de Pieten van Sinterklaas moeten elke keer langs de regenpijp omhoog, dak op, cadeautjes in de schoorsteen, en weer naar beneden. Dan bij het volgende huis weer omhoog. Het zou gemakkelijker zijn als ze van het ene dak rechtstreeks op het andere zouden kunnen komen. “Jullie gaan een manier ontwerpen om dat te doen”, zegt de lerares tegen de leerlingen van groep 4, 5 en 6. “Dit zijn de materialen.” Ze laat de kinderen cocktailprikkers en geweekte erwten zien. De leerlingen gaan direct aan de slag. Aan de hand van de fases van ontwerpend leren geeft dit artikel een analyse van de les.

Download