Concept cartoons

Concept cartoons zetten leerlingen aan tot het bedenken van experimenten om het verschijnsel in de cartoon nader te onderzoeken en vervolgens de resultaten te gebruiken bij redeneren over dat verschijnsel. Op grond van ervaringen op verschillende scholen en verschillende niveaus bevat dit materiaal suggesties voor het werken met concept cartoons. Het uitproberen van concept cartoons genereert veel enthousiasme en is meestal een succes. Maar er kwamen natuurlijk ook problemen naar voren. De daarvoor bedachte oplossingen zijn in verdere lessen getoetst. Dit nascholingsmateriaal bevat concept cartoons, ervaringen, ondervonden problemen en oplossingen.

Download