Continium.nl

Discovery Center Continium biedt een breed en gevarieerd educatief programma voor zowel primair, als voortgezet onderwijs. Door de combinatie van wetenschappelijke onderwerpen, die zowel vanuit verleden, heden als toekomst worden belicht, sluit het educatieve programma van het Continium aan bij diverse leerdoelen uit het onderwijs. Dit maakt van het Continium de ideale buitenschoolse leeromgeving.