De Kinderboom

De Kinderboom daagt haar leerlingen uit om te denken en te leren. De nadruk ligt op het zelfstandig ontdekken, onderzoekend en ontwerpend leren. Dit passen we toe op alle leermethodes die de school gebruikt (o.a. rekenen, taal en lezen). Deze vaardigheden gaan we echter ook gebruiken om onze school te specialiseren op het gebied van natuur, techniek en wetenschap. Wij menen dat we onze leerlingen daarmee de beste kansen geven op een goede opleiding, baan en carrière.

We noemen dit onderwijsmodel TriO en werken er hard aan om het in ons onderwijs in te voeren en zijn hier in het schooljaar 2014-2015 mee gestart binnen de zaakvakken: techniek, aardrijkskunde en biologie. In het schooljaar 2015-2016 starten we met onderzoeksmiddagen en het gebruik van NTW-teksten bij begrijpend lezen. De volgende jaren willen we NTW verder integreren in de basisvaardigheden. Het gebruik van ICT (o.a. de Snappet onderwijstablet) gebruiken we bij een flink deel van ons onderwijs.

We gebruiken het tevens als ondersteuning om ons onderwijs verder te verbeteren. –Regionale- netwerken zoals rondom iFabrica en het scholennetwerk Techniek en Wetenschap (NTW) gebruiken we om het TriO model verder vorm en inhoud te geven. Het zijn vaardigheden die we onze kinderen willen aanleren om te kunnen gebruiken in hun toekomst.