De kracht van het Kleuterlab

Door een omgeving te creëren die past bij de ontwikkeling van de kleuter, zal deze – door zich vrij te bewegen en alle zintuigen te gebruiken – rijke leerervaringen opdoen. In zo’n rijke leeromgeving zal het kind ideeën (theorieën) gaan uitproberen, plannen maken en dieper gaan nadenken. Deze ervaringen leiden vaak tot vragen en ideeën en tot weer nieuwe exploraties. Onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) bij het jonge kind gaat dus over ontdekken, experimenteren en spelenderwijs leerervaringen opdoen. Vanuit deze gedachtegang werken kleuters in het Kleuterlab.

Download