De Meerpaal

Op de o.b.s. de Meerpaal zijn we dit schooljaar (2012-2013) begonnen met het werken in unitonderwijs. Dit vraagt een pro-actieve houding van onze leerlingen. Onze leerlingen werken vanuit de vraagstand. Dit heeft invloed op ons lesaanbod. De w.o.-vakken worden in blokken van 3 weken gegeven. Zo kunnen we starten met breinfijnactiviteiten, gaan kinderen aan de slag met leervragen en worden vakken als rekenen, taal en woordenschat hier makkelijk aangekoppeld. Bij deze manier van werken is wetenschap en techniek een belangrijk onderdeel.

Ieder jaar doen we ook mee met groep 8 aan Talentenkijker. Het wegwerken van vooroordelen over techniek en het ontdekken van eigen talenten staan hierbij voorop. Onze school volgt een training Wetenschap en Techniek en we nemen deel aan de netwerkbijeenkomsten Wetenschap en Techniek. Kinderen en leerkrachten zijn zo actief bezig vanuit een onderzoekende houding naar mogelijkheden voor de toekomst.