De Nautilus

Al onze groepen krijgen W&T. In de 15 jaar dat onze school ervaring heeft met W&T hebben wij het volledig geïntegreerd binnen de lesstof vanuit taal, rekenen en WO. We beschikken over een technieklokaal dat kan worden omgebouwd tot onderzoekslab. Binnen ons enthousiaste team is er veel kennis en ervaring op het gebied van W&T.

Al onze groepen krijgen W&T. In de 15 jaar dat onze school ervaring heeft met W&T hebben wij het volledig geïntegreerd binnen de lesstof vanuit taal, rekenen en WO. Onze techniekcoördinator is één dag in de week vrij geroosterd en geeft eenmaal per week science aan groep 7 en 8. We beschikken over een technieklokaal dat kan worden omgebouwd tot onderzoekslab. Binnen ons enthousiaste team is er veel kennis en ervaring op het gebied van W&T. De leerkrachten dragen dit uit en kinderen geven blijk van een onderzoekende houding. Voor de competentieontwikkeling van het team binnen W&T gebruiken we een kwaliteitskaart als toetssteen. Ook beschikken we over een beleids- en werkplan W&T voor de periode 2010-2012. We nemen deel aan verschillende projecten, zoals ‘Techniekambassadeurs’: een project waarin met het bedrijfsleven wordt samengewerkt.

Publicatie

De ‘wow factor’ in de klas
Over het stimuleren van een onderzoekende en ondernemende houding met deskundige partners van buiten de school

Door: Afke Kostelijk-Blanksma, wetenschapsjournalist, verbonden aan het Centrum Brein & Leren
Gepubliceerd: januari 2012, Vamos; een vakblad voor alle leerkrachten die zijn aangesloten bij Amos scholen

Nieuwe dingen onderzoeken, met andere woorden ‘nieuwsgierigheid’, gaat samen met initiatief nemen, vragen stellen en met enthousiasme. Het kenmerkt de zogenaamde ‘wow factor’. “Juf, kijk! De maan staat overdag ook aan! Hoe kan dat?” Afke Kostelijk-Blanksma gaat in dit artikel in op deze ‘wow factor’ en hoe de leerkracht tegemoet kan komen aan de interesses van kinderen. Hierbij geeft zij praktische voorbeelden uit de klas, maar gaat ook dieper in op de werking van de hersenen van kinderen en slaat ze de brug met wetenschap.

WOW-factor in de klas