De Tweewegen

Op basisschool De Tweewegen zijn wij al enkele jaren bezig met het thematisch werken aan wereld- en kunstzinnige oriëntatie, waarbij wij de kinderen uitdagen om onderzoek te doen aan de hand van door henzelf opgestelde vragen. In de onderbouw van de school werken kinderen aan interessante thema’s, waarbij spel een belangrijke plaats inneemt om kennis over de wereld om hen heen te vergaren.

Wetenschap & Techniek betekent vooral dat wij kinderen activeren, zodat zij nieuwsgierig worden en zich dingen gaan afvragen. Daarna gaan zij op onderzoek uit door te experimenteren, vergelijken, bijstellen en reflecteren. Wij enthousiasmeren de kinderen, zodat zij initiatieven nemen, interessante vragen stellen en er betekenisvol onderwijs ontstaat, waarbij ieder kind eigen talenten kan inzetten en vergroten.

Voor onze leerkrachten betekent dit een omslag in denken en handelen: van aanbod – naar vraag gestuurd werken. We zetten dit schooljaar bewust in om leerling- en leerkrachtvaardigheden aan elkaar te koppelen binnen de onderzoek cyclus Wetenschap & Techniek.

Op onze school zijn de thema’s waarover wij werken zichtbaar in de hele school. Wetenschap & Techniek zijn geïntegreerde onderdelen binnen het thematisch werken.  Dit is zichtbaar door het werken met de onderzoek cyclus, de techniektorens, een techniekcoach, gastlessen door experts, excursies  e.d.