De vlinderboom

’s Morgens krijgen de kinderen les in de basisvaardigheden lezen, begrijpend lezen, taal, spelling, schrijven en rekenen. Tijdens deze lessen wordt gewerkt in niveaugroepen, zodat alle kinderen onderwijs ontvangen dat bij hun eigen niveau past. ’s Middags kunnen de kinderen deze basisvaardigheden toepassen bij het thematisch werken. Bij het thematisch werken bieden we inspiratie workshops, verplichte kennis workshops en doen de kinderen onderzoek in groepjes of individueel. De school beschikt voor de technieklessen over de techniektorens. Tijdens de thema’s gaan we ook op excursie om de wereld om ons heen goed te leren kennen. In het schooljaar 2014-2015 heeft een leerteam zich beziggehouden met de vraag welke elementen van het natuurlijk leren versterkt kunnen worden en/of er andere keuzes gemaakt moeten worden voor de toekomst.

AMOS unIQ
Vanaf het schooljaar 2012/2013 bieden wij daarnaast voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen: AMOS unIQ. Een aanbod dat goed aansluit bij ons onderwijsconcept. Een plek voor kinderen met een hoger leervermogen om zich te ontwikkelen in een tempo dat bij hen past. Onderzoekend en ontwerpend leren gaat verder dan wetenschap en technologie. Deze, relatief nieuwe didactische ontwikkeling, die aantoonbaar bijdraagt aan 21st century skills, vraagt om ander kennis en vaardigheden. In de AMOS unIQ groepen wordt gewerkt vanuit het zogenaamde ‘top down’ principe met als doel om aan te sluiten bij hoe hoogbegaafde leerlingen in de regel denken en om de zogenaamde ‘hogere denkvaardigheden’ te ontwikkelen volgens het principe van de ‘taxonomie van Bloom’. Op de Vlinderboom willen wij deze werkwijze verder gaan versterken in de HB groepen en gaan invoeren in de reguliere groepen zodat alle leerlingen in staat zijn op dat niveau te kunnen excelleren.