Drijven en zinken

Dit nascholingsmateriaal bevat een NVOX artikel met een beschrijving van de les over drijven en zinken in groep 1&2. Daarnaast is er filmmateriaal op te vragen met mooie voorbeelden van kinderen die redeneren over drijven en zinken en leerkrachten die prachtige vragen stellen om kennis boven water te halen. Het bevat het complete LOOL leerling- en docentmateriaal met vier modules, waaronder drijven en zinken. Er is ook een hele andere soort voorbeeld materiaal over drijven en zinken, waarbij de nadruk ligt op ontwikkelen van taal in groep 1&2. Dit is te gebruiken in klassen met kinderen met taalachterstand.

Download