ECENT.nl

ECENT is het Expertisecentrum voor Lerarenopleidingen Natuurwetenschap en Techniek en helpt lerarenopleiders in het uitwisselen van praktijkervaringen, opleidingsplannen en onderzoeksresultaten. Het helpt studenten in hun opleiding en docenten in hun professionele ontwikkeling. Op deze website zijn verschillende lessen te downloaden. Daarnaast bevat het veel artikelen over wetenschap en techniek.