Een blik op techniek. Concrete aanzetten om met kleuters en techniek aan de slag te gaan

Dit boek geeft een verruimende kijk en concrete aanzetten om met kleuters en techniek enthousiast aan de slag te gaan Techniek zit overal en moet zeer ruim bekeken worden. Het  boek stelt vragen en geeft antwoorden op: is er ook techniek aanwezig op de speelplaats? Zit er voldoende techniek in ons jaarplan? Het boek bevat veelpraktisch uitgewerkte en inspirerende ‘lessen’.