Effecten van nascholingen Wetenschap en Techniek in het Primair Onderwijs in de regio Amsterdam

In het artikel beschrijven de auteurs de effecten van de Amsterdamse VTB Pro nascholing 2008-2010. In deze periode werden landelijk 5000 basisschoolleerkrachten nageschoold met nadruk op de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren. De Hogeschool van Amsterdam trainde ruim driehonderdvijftig leerkrachten in samenwerking met het Amstelinstituut, NEMO en Artis. In het artikel beperken zij zich niet tot de Amsterdamse grenzen, maar nemen ze de lezers mee naar het verleden en bekijken ze hoe er wereldwijd met nascholing binnen wetenschap en techniek wordt omgegaan.

Download